Co to jest faktoring

Faktoring polega na nabywaniu wierzytelności firmy przez wyspecjalizowane podmioty finansowe i świadczenie dodatkowych usług z tym związanych.

Sytuacje z zastosowaniem umowy faktoringowej:

 • firma nie ma funduszy na inwestycje,
 • firma nie ma funduszy na spłatę długów,
 • firma chce zwiększyć sprzedaż, ale nie ma możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego,
 • firma nie ma zdolności kredytowych,
 • firma ma problemy z rozliczeniami z kontrahentami.

 

Faktoring - kryteria klasyfikacji:
 

1. Kryterium tego, kto przyjmuje ryzyko transakcji:

 • faktoring właściwy – wraz z cesją wierzytelności, na faktora przechodzi pełne ryzyko niewypłacalności,
 • factoring niewłaściwy – brak ryzyka,
 • factoring mieszany – faktor przejmuje ryzyko od pewnej kwoty.

 

2. Kryterium powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy:

 • factoring otwarty – dłużnik jest powiadamiany zaraz po zawarciu umowy zaraz po zawarciu umowy,
 • factoring półotwarty – dłużnik zostaje powiadamiany o możliwości wezwania do zapłaty,
 • factoring tajny – dłużnik w ogóle nie jest powiadamiany.

 

3. Kryterium dokonania płatności:

 • factoring dyskontowy, przyśpieszony – faktor dokonuje zapłaty zaraz po dokonaniu umowy,
 • factoring zaliczkowy – faktor dokonuje zapłaty , ale tylko zaliczki po dokonaniu umowy,
 • factoring wymagalności owy, terminowy – faktor nie wypłaca żadnej sumy fakt orantowi, należność jest płacona tak jak to uwzględnili w umowie.

 

Specyficzne formy factoringu:

 • metafaktoring – podobny do leasingu popieranego, pojawia się bank faktoranta jako pośrednik;
 • factoring powierniczy – bank, który obsługuje faktoranta, upoważnia faktora do wykonywania czynności usługowych faktoranta;
 • factoring zmodyfikowany – faktorant wykonuje większość czynności dodatkowych, które normalnie wykonuje faktor
 • honorarium faktu ring  - połączenie factoringu niepełnego i zaliczkowego, stosowany wobec przedstawicieli wolnych zawodów, np.: architektów, adwokatów, notariuszy;
 • refaktoring – zbycie wierzytelności przez jednego faktora innemu faktorowi;

 

 

Pliki cookies