Co to jest forfaiting

Forfaiting jest to nabycie wierzytelności przez firmy forfaitingowi.

Jest to finansowanie zawsze długoterminowe, związane z dostawami dóbr inwestycyjnych oraz transakcjami eksportowymi. Okres płatności zawsze jest dłuższy niż 12 miesięcy, często dochodzi do 10.

Forfaiting - rodzaje.

 • Forfaiting wierzytelności handlowych,
 • Forfaiting wierzytelności wekslowych,
 • Forfaiting wierzytelności leasingowych.

 

Różnice między factoringiem a forfaitingiem:

1. Faktoring:

 • krótkookresowe,
 • wierzytelności finansowe,
 • charakter powtarzalny,
 • wartość wierzytelności nie przekracza 95% wartości transakcji, zdarzają się umowy, że koszt dochodzi do 50% wartości faktury,
 • dodatkowe sytuacje, np. dodatkowe usługi, zarządzanie usługami,
 • koszty związane jedynie z ryzykiem finansowym,
 • transakcje krajowe,
 • różny sposób zawiadamiania dłużnika.

 

2. Forfaiting:

 • długookresowe,
 • wierzytelności handlowe, wekslowe, leasingowe,
 • dotyczy z reguły jednej wierzytelności o wysokiej wartości,
 • wykupuje się 100% wartości faktury a następnie naliczane są koszty,
 • tylko funkcje finansowania,
 • oprócz ryzyka ekonomicznego istnieje ryzyko polityczne,
 • transakcje eksportowe,
 • dłużnik zawsze nieinformowany.

 

 

Pliki cookies