Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

FUS powołany został w celu realizacji zadań związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Jest to państwowy fundusz celowy. Środkami FUS dysponuje ZUS ( Zakład Ubezpieczeń społecznych ). Działanie FUS określa ustawa z dnia 13 października 1998 roku mówiąca o systemie ubezpieczeń społecznych. Przychody do FUS pochodzą z różnego rodzaju składek na ubezpieczenia społeczne, kredytów komercyjnych oraz dotacji z budżetu państwa. Dzięki środkom zgromadzonym w FUS  finansowane są wypłaty świadczeń chorobowych, wypadkowych, renty oraz inne świadczenia.

 

Jak działa FUS?


Prawidłowe działanie FUS zależy przede wszystkim od liczby płatników składek.

Wynika to z faktu, że ustalone gwarancje świadczeń emerytalnych powodują konieczność ciągłego dofinansowywania FUS z budżetu państwa. Budżet państwa jest natomiast utrzymywany z podatków, w związku z czym im mniej jest płatników tym do budżetu wpływa mniej funduszy co w związku z koniecznością dofinansowywania FUS powoduje jego obciążenie. Taka sytuacja może powodować wzrost kosztów pracy co zwykle doprowadza do jeszcze większego spadku płatników. Przyjąć można ,że zmiany demograficzne w państwie mają olbrzymią rolę w funkcjonowaniu FUS . W dzisiejszych czasach spadków demograficznych systemy emerytalne wielu państw przez taki trend demograficzny przeżywa kryzys. W związku z tym FUS posiada wielu krytyków a ich liczba na pewno nie spadnie do czasu aż system nie zostanie odciążony.

 

FUS - Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Niestety sytuacja finansowa w FUS nie jest dobra.

Od wielu lat jest instytucją deficytową, wymaga ciągłego dofinansowywania ponieważ środki zgromadzone od osób pracujących nie wystarczają na sfinansowanie emerytur osób już nie pracujących. Co roku prognozy przewidują braki na wypłatę emerytur. Sytuacji finansowej w FUS nie polepszają uprzywilejowane zawody z czasów PRL. Jako przykład można podać górnictwo gdzie wysokość składek do FUS w porównaniu do późniejszych świadczeń emerytalnych jest bardzo mała i nieproporcjonalna. 

 

Pliki cookies