bank światowy definicja

Jest to instytucja, która swoją działalność rozpoczęła jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944 roku, również jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Główną przesłanką dla jego utworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie instytucja zrzesza 188 krajów członkowskich a jej siedzibą jest Waszyngton. Jej obecnym prezesem jest Jim Yong Kim. Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną – wszystko do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. W zamian wymaga jednak pewnych działań politycznych, takich jak walka z korupcją, rozwój demokracji, czy też rozwoju sektora prywatnego Fundusze na udzielanie kredytów państwom słabiej rozwiniętym pochodzą ze składek państw członkowskich, spłaty przez państwa wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych. Polska była jednym z krajów założycieli IBRD. W 1950 roku,  wystąpiła z niego, a ponownie jego członkiem stała się w 1986r. Polska należy także do IDA (1988 r), IFC (1987 r.), MIGA (1990 r.). Polska nie jest członkiem ICSID.

 

Najważniejsze zadania Banku Światowego.

Misją Banku Światowego jest ograniczanie ubóstwa na świecie poprzez pomoc najbiedniejszym krajom ,stwarzanie odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju. W momencie utworzenia Banku Światowego jego głównym zadaniem jest pomoc krajom europejskim w odbudowie po drugiej wojnie światowej. Obecnie do najważniejszych celów Banku Światowego należą:

 • Eliminacja ubóstwa i głodu,
 • działania na rzecz dostępu do edukacji,
 • promowanie równości praw kobiet oraz mężczyzn,
 • redukcja śmiertelności dzieci,
 • poprawa warunków życia,
 • walka z HIV/AIDS  i innymi chorobami,
 • promowanie rozwoju,
 • działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Grupa Banku Światowego tworzą następujące instytucje:

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.
 • Międzynarodowa Korporacja Finansowa.
 • Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji.
 • Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych.

 

 

Pliki cookies