co to jest depozyt bankowy

Depozyt bankowy jest ogólnym określeniem przyjmowanym przez banki wkładów oraz lokat pieniężnych od klientów, jest również  usługą bankową polegająca na przyjmowaniu na przechowanie w szczególności papierów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych, numizmatów lub dokumentów. Istnieją dwa rodzaje depozytów - na żądanie oraz depozyty terminowe.

Depozyty bankowe na żądanie to depozyty, które można wycofać z banku w dowolnym momencie. Taki charakter mają depozyty gromadzone na rachunkach rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych oraz na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Za depozyty banki oferują w zamian zazwyczaj niższą stopę procentową niż za depozyty terminowe. Depozyty terminowe są to środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa lub wydatków bieżących osoby fizycznej, mogą przynieść jednak dochód w postaci wyższego oprocentowania, ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki. 

 

Depozyty bankowe - różnice.

Granica pomiędzy depozytami bieżącymi oraz depozytami terminowymi coraz bardziej się rozmywa, o czym może świadczyć pojawienie się tzw. Rachunków oszczędnościowych.

Cechują się one duża płynnością, umożliwiają w dowolnym czasie wpłatę nowych środków pieniężnych, które od razu zaczynają pracować na naszą korzyść. Wypłata środków nie pociąga za sobą utraty odsetek, jednak należy się liczyć z tym, że jedynie pierwsza wypłata w miesiącu nie jest obciążona dodatkową prowizją. Każda kolejna wiąże się zazwyczaj z koniecznością uiszczenia odpowiedniej zapłaty. Konta oszczędnościowe są z reguły wyżej oprocentowane niż depozyty bankowe bieżące. Ostatnim czasy pojawiają się coraz częściej rachunki oszczędnościowe oferujące oprocentowanie zbliżone do lokat terminowych.

 

Bezpieczeństwo depozytów bankowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytów, w wielu krajach objęte są one systemami gwarantowania depozytów.

Oznacza to, że nawet w przypadku bankructwa banku, klienci mogą odzyskać całość lub część swoich wkładów. Tworzone są w tym celu fundusze, które w razie potrzeby wypłacającą poszkodowanym klientom rekompensaty. Warto pamiętać, że każdy bank odsetki nalicza według stopy procentowej stałej lub zmiennej. Konkretny sposób naliczania ustalany jest przy podpisywaniu umowy. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna: im wyższe oprocentowanie i krótszy okres kapitalizacji, tym wyższa stopa dochodu z depozytu bankowego. Wkłady bankowe gwarantowane są w Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.