kapitalizacja odsetek definicja

Kapitalizacja odsetek, to wskaźnik charakterystyczny nie tylko dla lokat. Jest to bowiem powiększenie zainwestowanego kapitału o należne, określone w umowie odsetki. Innymi słowy, wypracowane w ramach oprocentowania odsetki stają się częścią naszego kapitału.

Czas, po upływie którego następuje dopisanie odsetek do kapitału, to tak zwany okres kapitalizacji.

Ze względu na moment naliczania, okres naliczania, sposób naliczania odsetek wyróżniamy kolejno:

  • Kapitalizacja z dołu – odsetki dopisywane są do kapitału na końcu okresów.
  • Kapitalizacja z góry – odsetki dopisywane są do kapitału na początku okresów, inaczej nazywana kapitalizacją w zaliczce.
  • Kapitalizacja zgodna – okres kapitalizacji pokrywa się z okresem stopy procentowej.
  • Kapitalizacja niezgodna – okres kapitalizacji nie pokrywa się z okresem stopy procentowej.
  • Kapitalizacja prosta – podstawą naliczania jest kapitał początkowy. Odsetki nie podlegają oprocentowaniu.
  • Kapitalizacja złożona - podstawą naliczania jest kapitał początkowy i wygenerowane odsetki.


W przypadku lokat zasadą jest, że czym częściej dokonywana jest kapitalizacja, tym wyższe zyski z lokaty. Jednocześnie w większości ofert lokacyjnych stosowana jest kapitalizacja prosta z dołu, czyli odsetki dopisywane są na końcu umowy lokaty i nie podlegają one oprocentowaniu. Mimo wszystko zdarzają się oferty, które zakładają powiększenie kapitału o należne odsetki i ich dalsze oprocentowanie w ramach lokaty.