karta płatnicza definicja

Karta płatnicza (karta bankowa) to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Jak sama nazwa sugeruje, karta służy do regulowania należności za nabyte towary i usługi oraz do podejmowania gotówki z bankomatów.

Płatność takim instrumentem jest wygodną alternatywą w stosunku do transakcji gotówkowej - nie musimy za każdym razem wypłacać gotówki, gdy planujemy coś zakupić. W momencie przeprowadzania transakcji wystarczy włożyć kartę do terminalu płatniczego, podać kod PIN, zatwierdzić, a bank zajmie się całą resztą operacji, regulując zobowiązania klienta w stosunku do sprzedawcy oraz pomniejszając saldo naszego rachunku o odpowiednią kwotę. Fizycznie karta płatnicza jest prostokątnym kawałkiem plastiku o wymiarach 54 mm na 86 mm (norma ISO), wyposażonym w pasek magnetyczny i/lub chip, na którym zapisane są dane o posiadaczu karty, nazwa banku, identyfikator karty, data jej ważności oraz kod CVV lub CVC niezbędny do przeprowadzania transakcji internetowych.

Podział kart płatniczych według segmentu zamożności klientów:


Podział marketingowy odnoszący się do klasyfikacji klientów według poziomu ich zamożności. Każdy rodzaj kart niesie ze sobą inne korzyści w zależności od zasad ustalonych przez wydawcę karty. Można wyróżnić:


- Karty classic,
- karty silver,
- karty gold,
- karty platinum,
- karty ekskluzywne.

Podział kart płatniczych ze względu na użytkownika:


- Karty dla klientów indywidualnych,
- karty dla klientów instytucjonalnych – firmowe,
- karty na okaziciela.

Karty mogą być również spersonalizowane - odpowiednio do gustu użytkownika.

Podział kart płatniczych ze względu na sposób rozliczania transakcji.

  • Bankomatowa to karta debetowa o ograniczonych funkcjach. Może być wykorzystywana jedynie do transakcji w bankomatach i jest powiązana z rachunkiem klienta w banku.
  • Charge – karty z odroczonym terminem płatności funkcjonują na zasadzie „pay later”. Są powiązane z rachunkiem klienta i można z nich korzystać w bankomatach i punktach akceptujących karty. nie może spłacić tylko części zadłużenia. Posiadacz jest zobligowany do spłaty całej kwoty zadłużenia w terminie wyznaczonym w umowie.
  • Debetowe – karty wydawane do rachunku bankowego typu „pay now”. Obciążają one konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Teoretycznie kwota transakcji nie może przekroczyć stanu konta posiadacza karty.
  • Kredytowe – karty funkcjonujące na zasadzie „pay later”. Za przeprowadzone transakcje klient płaci z opóźnieniem.
  • Przedpłacone – karty funkcjonujące na zasadzie „pay before” pełnią rolę „elektronicznej portmonetki”. Dokonanie transakcji tą kartą wymaga wcześniejszego zasilenia karty kwotą, do wysokości której następnie autoryzowane są transakcje.