co to jest parabank

Parabanki w świetle polskiego ustawodawstwa są instytucjami utworzonymi na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, świadczące usługi podobne do bankowych. Są to również pośrednicy między bankami a na ogół drobnymi kredytobiorcami.

Do instytucji parabankowych w Polsce należałoby zatem zaliczyć spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Kasę Krajową, instytucje pieniądza elektronicznego, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz ewentualnie pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, chociaż te ostatnie nie są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi i tym samym nie przysługuje im przymiot instytucji. Komitet Stabilności Finansowej, analizując otoczenie prawne i mechanizmy funkcjonowania instytucji parabankowych określił instytucje parabankowe jako podmioty nie działające w oparciu o reguły Prawa bankowego, oferujące usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych oraz funkcjonujące w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie inwestycje, jakie wykonuje parabank, a więc udzielanie pożyczek wykonywane są z pieniędzy uzyskanych od klientów. Decydując się na taki układ, każdy klient parabanku musi liczyć się ze stratą części a nawet całości ulokowanych środków finansowych.

Oferta parabanku - jakie różnice?

Oferty parabanków są zazwyczaj tak skonstruowane, aby mogły z nich skorzystać różnorodne i jak najszersze grupy odbiorców. Charakteryzują się również nieskomplikowanymi procedurami i brakiem wygórowanych wymagań, na jakie często napotykają kredytobiorcy w tradycyjnych bankach. Transakcje finansowe finalizowane są zazwyczaj w postaci szczegółowych umów. Z uwagi na powyższe udogodnienia, oferty pożyczkowe parabanków objęte są zazwyczaj wyższymi kosztami związanymi z oprocentowaniem, odsetkami oraz prowizją pobieraną m.in. za obsługę klienta. Parabanki działające w Polsce mają różne opinie. Część firm znalazła się na Liście Ostrzeżeń Publicznych Komisji Stabilności Finansowej i z ich usług nie należy korzystać. Natomiast działają na rynku finansowym parabanki o ugruntowanej już renomie, które cieszą się zaufaniem wielu klientów. Na pewno parabanki oferują ciekawe propozycje pożyczek i to dla osób, którym zależy na szybkim i nieskomplikowanym załatwieniu sprawy, a także dla tych, którzy mają trochę problemów finansowych. Trzeba pamiętać, że ceną za takie udogodnienia jest wysokie oprocentowanie oraz różnego rodzaju dodatkowe koszty i prowizje podwyższające całkowity koszt pożyczki. Ponadto ściśle należy trzymać się terminów spłat i nie spóźniać się nawet o jeden dzień, aby nie zostać obarczonym wysokimi odsetkami. Jednak, przede wszystkim, zawsze najważniejszy jest zdrowy rozsądek – nigdy nie powinno się nadmiernie zadłużać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.