co to jest banknot

Banknoty są najczęściej wykonywane ze specjalnego papieru banknotowego, do którego produkcji używane są przede wszystkim ścier drzewny, celuloza i surowiec włóknisty( np. szmaty wykonane z bawełny).

Oprócz banknotów z papieru stosuje się również podobne pieniądze wykonane z tworzyw sztucznych niezawierające celulozy. Metalowym odpowiednikiem banknotu jest bilon. Zgodnie z terminologią bankową i numizmatyczną banknot posiada dwie strony: przednią stronę banknotu( zwaną potocznie awersem), oraz odwrotną stronę banknotu( zwaną potocznie rewersem). Przednia strona banknotu bezwzględnie zaira informację pisemną o emitencie i nominale banknotu oraz już jako elementy dekoracyjne wizerunek postaci budynku, rośliny, zwierzęcia lub innego motywu jednoznacznie kojarzącego się z krajem emitenta i jest drukowana takimi technikami druku jak typooffset, staloryt, typografia( strona odwrotna może jej dorównywać lub pozostać niezadrukowana, np. niemieckie banknoty inflacyjne z lat 20 XX w.), oraz zawiera szereg zabezpieczeń. Również wszystkie dodatkowe cechy banknotu zawierane są przede wszystkim na stronie przedniej, no. Znaki dla osób niewidocznych. Większość banknotów( biletów skarbowych) posiada wydrukowaną nazwę emitenta( banku centralnego lub podobnej instytucji) oraz podpis prezesa tego banku.  

 

Banknot - to pojęcie używane w dwóch podobnych znaczeniach takich jak :

 

  • Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota.
  • Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze.

 

Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach w IX w. n. e., w XII w. stosowali je także Mongołowie. Najstarszy opis funkcjonowania w Chinach handlu opartego wyłącznie na obrocie banknotami znajduje się w dziale ,, Osobliwości miast dziwy podróży 1325- 1354’’. Obecnie zwykle tylko bank centralny danego państwa ma prawo emisji banknotów- w Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Pierwsze polskie banknoty, zwane wtedy biletami skarbowymi, puszczono w obieg 16 sierpnia 1792r. w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej, w trakcie trwania oblężenia miasta przez wojska rosyjskie za sprawą Rady Najwyższej Narodowej. Z okazji stulecia powstania przeciw Hiszpanom w 1998 roku Centralny Bank Filipin wyemitował banknot o największych rozmiarach na świecie. 100 000 peso ma wymiar 35,56cm na 21, 59cm, bijąc przez to poprzedni rekord, który należał do 1 kuana chińskiej dynastii Ming, posiadającego rozmiary 22 cm na 33,5 cm.

 

Pliki cookies