rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy definicja

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe popularnie zwane kontami osobistymi lub rachunkami osobistymi, są podstawowym produktem bankowym, wykorzystywanym do gromadzenia środków finansowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. ROR prowadzone są przez banki na podstawie umowy o prowadzenie rachunku. Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy jest rachunkiem a vista ( zgromadzone środki są dostępne na każde żądanie właściciela , nie ma ograniczeń we wpłacaniu tak jak i wypłacaniu środków), środki zgromadzone na rachunku niekiedy są oprocentowane ( najczęściej jest to najniższe oprocentowanie z wszystkich oferowanych przez bank form lokowania pieniędzy).

 

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - minimalny wiek.

Nie ma prawnych ograniczeń co do liczby rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, jakie może posiadać jeden właściciel. Minimalny wiek potrzebny jest do założenia ROR to 13 lat.

Oferty produktowe banków uwzględniają zróżnicowane potrzeby oraz możliwości finansowe klientów, a także ich skłonności i otwartość do korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych. W szczególności odrębne oferty konta osobistego oferowane są osobom zamożnym- nazywanym VIP’ami- w ramach personal banking oraz private banking. W ramach segmentu masowi wyodrębnienia się często grupę studentów, młodzieży, absolwentów, wolnych zawodów, a także rencistów i emerytów.

W standardzie banki do ROR’ów oferują:

 

  • Bezpłatny, całodobowy dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu oraz telefonu,
  • bezpłatne otrzymywanie kart,
  • bezpłatne wpłaty gotówki kartami elektronicznymi w sieci danego banku i nie tylko,
  • ubezpieczenia klienta posiadającego rachunek od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • bezpłatne realizacje zleceń stałych oraz poleceń przelewów z rachunku również na rachunek w innych bankach,
  • uzyskanie promesy przy udzieleniu kredytów w banku otwierającym rachunek,
  • oraz wiele innych przywilejów ustalanych indywidualnie przez banki.