metody windykacji definicja

Metody windykacji to dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a szczególnym przypadku nawet zemstę.

Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem należności, mimo to często są wspomagane lub korzystają całkowicie z pomocy firm windykacyjnych. To zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. Windykacja może być prowadzona w drodze  postępowania sądowego lub pozasądowego, czyli polegającego na takich działaniach, jak wzywanie do zapłaty, bądź upominanie, natomiast windykacja sądowa to dochodzenie zapłaty należności na drodze postępowania sądowego.

 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe metody windykacji które stosuje się przy windykacji wierzytelności:

  • Windykację polubowną- może się odbywać przez postępowanie karne mające na celu uwodnienie, że dłużnik dopuścił się przestępstwa (oszustwa czy przywłaszczenia) na rzecz wierzyciela. Możliwa jest także blokada działalności gospodarczej dłużnika. W takim wypadku firma windykacyjna w sposób zgodny z prawem blokuje lub bardzo utrudnia dalsze prowadzenie tej działalności gospodarczej do momentu uregulowania należności wobec wierzyciela. Na ogół jednak firmy windykacyjne będą ściągać należności metodami, których my sami byśmy używali, gdyż wiedzą, że sprawy które otrzymują trafiają do nich dopiero wtedy gdy wierzyciel sam sobie nie może z tym poradzić, a dłużnik nie jest już uważany za cenionego klienta.
  • Windykacja egzekucyjna- gdy przedsiębiorstwo wyra sprawę sądową, firma musi złożyć wniosek o egzekucję do komornika. Dłużnik wtedy poza spłatą długu ma obowiązek zwrotu koszów prowadzenia egzekucji i zwrotu kosztów sądowych, na które składają się m. in. koszty sądowe poniesione przez wierzyciela, opłaty egzekucyjne pobrane przez komornika oraz wydatki komornika ( koszt korzystania z biegłych ) mimo wszystko część działań nie jest możliwa do zrealizowania z powodu norm współżycia społecznego- np. eksmisja dłużnika na bruk.
  • Windykacja sądowa- w przypadku nieskuteczności działań polubownych w ramach windykacji bezpośredniej bądź czynności windykacyjnych prowadzonych przez nas samych dochodzi do wszczęcia postępowania karnego. Czynności procesowe na etapie postępowania sądowego prowadzone są przez Radców Prawnych z wyspecjalizowanych Kancelarii Prawnych. Około 15% wszystkich spraw kończy się w sądzie. Postępowania sądowe dzieli się jeszcze na postępowania nakazowe oraz upominawcze.

 

Narzędzia windykacyjne:                                      

  • Wpis do Biur Informacji Gospodarczej,
  • wywiad gospodarczy,
  • giełdy wierzytelności.

 

 

Pliki cookies