unifikacja definicja

Unifikacja jest to metoda normalizacji, której celem jest zmniejszenie różnorodności wyrobów bądź określonych czynności. Pierwszymi krokami unifikacji w zakresie gospodarczym były próby określenia wartości jednostek miar: objętości, długości, ciężaru.

Unifikacja powstaje poprzez ujednolicenie cech i prowadzi do zwiększenia uniwersalności wyrobów oraz usług, umożliwia zamienne stosowanie różnych części, ułatwia różnorakie procesy. W ubikacji dąży się do przejęcia jednego rozwiązania, a właściwie względnie możliwej jak najmniejszej liczby rozwiązań. Umożliwia to wytwarzani nie tylko licznych rodzajów wyrobów, jednak dużych serii. Przynosi więc duże korzyści producentom, ponieważ umożliwia to produkcję wielkoseryjną, gdyż jest to bardzo istotne ze względów ekonomicznych, dziś unifikacja staje się jednak czymś więcej, to nie tylko zaspokojenie potrzeb klienta, ale i również środowiska, unikanie niepożądanych skutków ubocznych, bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność. W początkach obecnego stulecia znaczące osiągnięcia w dziedzinie unifikacji na skalę światową zawdzięczamy działalności Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Unifikacja opiera się na ugruntowanych osiągnięciach techniki, nauki oraz praktyki. Określa bowiem ona nie tylko podstawę stanu, ale również przyszłego rozwoju, toteż powinna ona podążyć za postępem.

 

Występuje ona płaszczyznach różnych dziedzin, którymi są między innymi:

 • Informatyka- unifikacja jest to operacja na dwóch bądź więcej drzewach, która znajduje takie przyporządkowanie zmiennych, że drzewa te są równe,
 • logika- przy pomocy unifikacji zakresy pojęciowe niezwiązane ze sobą, bądź niezgodne stają się częścią całości również nabywają zgodności,
 • prawo- unifikacja jako całokształt działań legislacyjnych,
 • maszynoznawstwo- unifikacją nazywamy stosowanie w różnych częściach maszyny tych samych elementów, ich zespołów,
 • fizyka- unifikacja oznacza teorię fizyczną głoszącą fundamentalną jedność procesów fizycznych, rozpatrywana w dwóch aspektach jako unifikacja opisu bądź oddziaływań.

Podczas unifikacji stosuje się następujące zasady:

 • Konsensu,
 • uwzględnienia interesu publicznego,
 • wykorzystywania osiągnięć nauki jak i techniki,
 • jednolitości oraz spójności.

Głównymi celami unifikacji krajowej są:

 • Zapewnienie oraz poprawa funkcjonalności,
 • uregulowanie pewnych różnic przez wprowadzenie stałych jednostek pomiar według racjonalnych praw ekonomicznych,
 • zapewnienie jakości oraz niezawodności wyrobów, procesów, również usług,
 • upowszechniane postępu technicznego,
 • usuwanie barier technicznych w handlu i zapobieganie ich powstawaniem,
 • poprawa funkcjonalności, kompatybilności oraz zamienności wyrobów, procesów i usług również regulowania ich różnorodności,
 • uproszczenie jak również ułatwienie porozumiewania się przez ujednolicenie pojęć,
 • uproszczenie również ułatwienie porozumiewania się poprzez ujednolicenie pojęć, nazw, oznaczeń, symboli, definicji do powszechnego stosowania,
 • zapewnienie ochrony życia, zdrowia, środowiska oraz interesów konsumentów a także bezpieczeństwa pracy,
 • poprawa warunków oraz bezpieczeństwa( m.in. poprzez wprowadzenie określonych standardów),
 • działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych.