bankowość prywatna

Bankowość prywatna jest to ogół usług świadczonych dla najbardziej zamożnych klientów indywidualnych, obejmujący przede wszystkim długoterminowe zarządzani ich aktywami finansowymi- w celu ochrony i pomnażania, wraz z obsługą ich bieżących potrzeb finansowych. Obsługa klienta w ramach bankowości prywatnej jest zindywidualizowana, instytucja świadcząca takie usługi opracowane indywidualną, długoterminową strategię zarządzania majątkiem klienta, któremu zostaje przydzielony tzw. osobisty doradca. Do najbardziej popularnych usług bankowości prywatnej można zaliczyć np. indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta lokaty oraz produkty kredytowe, nowoczesne produkty depozytowo- inwestycyjne, prestiżowe karty kredytowe. Private banking  kojarzony jest przede wszystkim z produktami oraz usługami bankowymi. Jednak oferta private banking może uwzględnić dużo szerszy zakres usług finansowych oraz pozafinansowych m.in. inwestycje na rynku nieruchomości, wsparcie klienta w jego działalności filantropijnej. Oferta bankowości prywatnej powiązana może być również z szeroko rozumianym doradztwem prawnym, sportem, turystyką, opieką medyczną, edukacją czy też kolekcjonerstwem dzieł sztuki.

 


Historia usług bankowości prywatnej w Polsce jest krótka. Podwyższony standard obsługi bardziej zamożnych klientów pojawił się nie wcześniej niż w latach 90 XX wieku. W drugiej połowie lat 90 świadczeniem usług bankowości prywatnej zainteresowała się większość banków detalicznych w kraju. Według badań przeprowadzonych w 2010 roku klient usług bankowości prywatnej zainteresowała się większość banków detalicznych w kraju. Według badań przeprowadzonych w 2010r. klient usług bankowości prywatnej w Polsce różni się od klienta na Zachodzie głównie tym, iż u polskiego klienta brak jeszcze bogactwa dziedzicznego, a majątki znajdują się cały czas  w rękach osób, które tę zamożność tworzyły oraz brak jeszcze znajomości standardów tego jak taki klient powinien być obsługiwany, w Polsce z usług bankowości prywatnej mogą korzystać osoby dysponujące co najmniej 0.5- 1,0 mln zł aktywów finansowych, które mogą powierzyć w zarządzie.

Pierwotnie świadczeniem usług bankowości prywatnej zajmowali się prywatni bankierzy- stąd nazwa private banking, jednak z czasem grono to znacznie się powiększyło i obecnie obejmuje nie tylko banki inwestycyjne, detaliczne bądź uniwersalne, ale również niezależnych doradców finansowych czy brokerów, na świecie wykształciły się dwa podstawowe modele bankowości prywatnej, tj. model doradczy ( w Europie ) również model brokersko- dealerski ( w Stanach Zjednoczonych ). W modelu doradczym duży nacisk jest kładziony na doradztwo finansowe oraz stosują go przede wszystkim banki uniwersalne. W modelu brokersko- dealerskim zasadniczą rolę pełną firmy asset management. Praktyka rynkowa wskazuje jednak że różnica między wspomnianymi modelami stopniowo się zacierają.

 


 

 

Pliki cookies