hiperinflacja

Hiperinflacja jest to bardzo wysoka inflacja powodowana zwykle przez całkowite załamanie systemu finansowego kraju oraz utratę zaufania do waluty krajowej oraz ogromny deficyt budżetowy finansowany poprzez dodruk pieniędzy, jednak zdania ekonomistów różnią się między sobą jaki wzrost cen stanowi jeszcze inflację, a jaki jest już hiperinflacją często za umowną granicę hiperinflacji przyjmuje się utrzymujący się przez kilka miesięcy wzrost cen o co najmniej 50% miesięcznie.

Przykładami hiperinflacji na świecie są:

- Rozpad Jugosławii- podczas wojny towarzyszącej rozpadowi byłej Jugosławii w pierwszej połowie lat 90 inflacja sięgała 100% dziennie. Dinar jugosłowiański nie był praktycznie używany- posługiwano się powszechnie niemieckimi markami bądź dolarami USA, jednak formalnie był jednostką monetarną tego kraju, w styczniu 1994 r. dokonano tam dwóch denominacji, pierwsza z nich pojawiła się 1 stycznia w proporcji 1:1 000 000 000, natomiast drugi raz 24 stycznia decydując się na emisję nowego dinara jugosłowiańskiego, zrównując go z marką niemiecką, co oznaczało de facto denominację w proporcji ok. 1:10 000 000 – 1:13 000 000 – taka była tego dnia wartość marki. Pozostałością tych hiperinflacyjnych zaburzeń w  byłej Jugosławii jest akt iż walutą Bośni i Hercegowiny jest tak zwana marka transferowa- związana sztywno z euro poprzez przelicznik marki na euro z chwili zmiany waluty w Niemczech, jednak Czarnogóra oraz Kosowo nie posiadają własnej waluty, pomimo iż nie są członkami Wspólnoty Europejskiej- posługują się euro.

- Węgry po II wojnie światowej- największą hiperinflacją w historii była hibernacja na Węgrzech po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 r. największym nominałem był banknot 1 00 000 000 000 000 000 000 ( 100 trylionów, gdzie trylion to jedynka z 18 zerami). Gdy w sierpniu 1946 r wprowadzono tam forinta przyjęto przelicznik 1: 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000, oznacza to że jeden forint otrzymał wartość czterystu tys. kwadrylionów – kwadrylion to jedynka z 24 zerami pengő.

- Zimbabwe- 2006 r. przeprowadzono dominację o trzy rzędy wielkości( 1000 do 1), oprócz zwykłych banknotów znajdują się w obiegu czeki na okaziciela wydawane na okres 1 roku przeznaczone wyłącznie dla zagranicznych turystów. 1 sierpnia 2008 r przeprowadzono denominację w stosunku 10 000 000 000:1- dziesięć miliardów do jednego, by ograniczyć skutki hiperinflacji osiągającej tym czasie 2,2 mln % rocznie.

- Polska- Polskę hiperinflacja dotknęła dwukrotnie, pierwszy raz kilka lat po odzyskaniu niepodległości po 1918r, natomiast po raz drugi w latak80 XX wieku.