Jakość projektowania

Jakość produktu składa się z reguły z jakości projektowanej oraz jakości wykonania, w tym opracowaniu przyjmuje się założenie, iż producent stosując system zarządzania jakością ISO 9001 również zasady TQM, wytwarza produkty o jakości wykonania odpowiadającej jakości projektowanej nazywanej często jakością typu, poprzez jakość projektowaną rozumiemy stopień w jakim wzorzec jakości opisany w projekcie produktu spełnia oczekiwania użytkowników- konsumentów. Warto również wspomnieć, że im wyższa jest jakość projektowana, przy danym poziomie technicznym, tym przeważnie koszty jakości są wyższe, na skutek wzrostu kosztów dobrej jakości, postęp techniczny może spowodować jednak obniżkę kosztów. O taki postęp techniczny zabiegają przedsiębiorstwa japońskie. To jedynie słuszna droga rozwoju technologii, gwarantująca przedsiębiorstwom w tym szczególnie organizacjom zorientowanym projakościowo na pełny sukces na globalnymi oraz jednolitymi rynku europejskim.

Pliki cookies