Inflacja importowana jest to jedna z odmian inflacji kosztowej. Charakteryzuje się ona wzrostem cen towarów importowanych z zagranicy. Zwykle spowodowane jest to spadkiem wartości waluty w kraju z, którego sprowadza się dany produkt bądź wieloma innymi czynnikami takimi jak wzrost kosztów jego wyprodukowania, dużym zainteresowaniem klientów bądź spadkiem podaży.

Główną cechą inflacji importowanej jest przeniesienie wzrostu cen importowanych produktów do kolejnych krajów. Może ona również wpłynąć na wzrost lokalnej inflacji w tych krajach. Jest to spowodowane tym, że wzrost cen importowanych dóbr potrzebnych do wyprodukowania lokalnego produktu końcowego wpływają na końcowy koszt jego wyprodukowania.

Typowym przykładem inflacji importowanej jest wzrost cen ropy naftowej. Zwykle wzrost cen ropy naftowej w krajach będących potentatami w ich wydobyciu znacznie wpływa na ceny benzyny oraz wszystkich innych produktów z nią związaną w krajach, które ją importują.