bancassurance

Bancassurance jest to sprzedaż produktów ubezpieczeniowych takich jak np. polisy ubezpieczeniowe za pośrednictwem banku. Bank podejmując współpracę z zakładem ubezpieczeniowym ,może zaoferować jego ofertę klientowi bądź grupie klientów korzystających z usług banku. Główną zaletą takiego rozwiązania dla klienta jest możliwość otrzymania kilku produktów w jednym miejscu. Często również takie oferty są tańsze oraz lepiej dopasowane do klienta. Dzięki bancassurace korzyści osiąga zarówno klient jak i bank wraz z zakładem ubezpieczeń. Jest to spowodowane obniżeniem kosztów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (reklama, pracownicy, call center). Bank dzięki dużej bazie klientów może wyszczególnić ich konkretne grupy wraz z rodzajami produktów ubezpieczeniowych dla nich odpowiednich.

 


 

Pliki cookies