Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jest ubezpieczeniem osobowym, obejmującym ochroną ubezpieczeniową życie i/lub  zdrowie człowieka. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków realizowane jest w sytuacji, gdy zajdzie nieoczekiwane zdarzenie, które ma bezpośredni wpływ na życie lub zdrowie człowieka.Przedmiotem ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i/lub (zależnie od wybranego wariantu) życie człowieka, jednak nie jest ono ubezpieczeniem na życie. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków ma prawo realizacji w sytuacji, gdy zajdzie określona w umowie ubezpieczenia przesłanka, czyli jakieś zdarzenie, wypadek, na podstawie którego można wdrożyć procedurę ubezpieczeniową. Realizacja ubezpieczenia odbywa się więc po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, będąc skutkiem tego zdarzenia. Pewne elementy umowy ubezpieczenia NNW mają cechy wspólne z ubezpieczeniami majątkowymi. 

 


Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków może być ubezpieczeniem samodzielnym, zawieranym jako np. ubezpieczenie sportowców, może być również częścią pakietu ubezpieczeń, jako składowa ubezpieczenia nieruchomości, turystycznego, szkolnego lub komunikacyjnego. Ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo rozsądnym pomysłem, jednak wybór właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz szczegółowej oferty powinien być starannie przemyślany i porównany z konkurencyjnymi ofertami. Istotne jest, iż ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków nie zostały objęte zakazem kumulacji ubezpieczeń, oznacza to, że zawierając kilka umów o ubezpieczenie NNW, w przypadku zaistnienia nieoczekiwanego wypadku, można liczyć na świadczenie z tytułu każdej, zawartej umowy. 

Kwota, jaką uzyskuje się w ramach ubezpieczenia NNW, w następstwie zdarzenia, jest zależna od sumy ubezpieczenia, zawartej w umowie. Na jaką sumę ubezpieczenia opiewa umowa, takie świadczenie zgodnie z nią można uzyskać. Ubezpieczenie NNW jest niezależne od składek opłacanych dla ZUS oraz wobec innych ubezpieczeń, np. OC.