Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne - niezdolność do pracy spowodowana wiekiem jest następstwem długoletniej pracy. Po czasie ściśle związanym z opłacaniem składek ubezpieczeniowych comiesięcznych przez pracownika pobieranych najczęściej przez pracodawcę w postaci odtrącenia części wynagrodzenia następuje czas na to aby przejść na emeryturę. Zaprzestanie wykonywania pracy z powodu niemożności wykonywania jej przez warunki spowodowane zbyt dużym wiekiem oraz co z tym związane złą jakością pracy powiązanej ze słabą jej wydajnością decydują o konieczności odprowadzenia składek ubezpieczeniowych w celu późniejszej rekompensaty oraz częściowego zwrotu odprowadzonych pieniędzy przez zakład pracy na rzecz późniejszego wypłacenia go po osiągnięciu wyznaczonego wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat a w przypadku mężczyzn 65 lat. Osoby odprowadzające składki na rzecz ubezpieczenia emerytalnego mogą liczyć na wypłacanie pieniędzy z budżetu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 


Nieodprowadzanie składek powoduje brak możliwości późniejszego prawa do zasiłku emerytalnego spowodowanego brakiem środków pieniężnych odprowadzonych w normalnym przypadku przez wiele lat. Ubezpieczenie emerytalne cechują dwa rodzaje składek. Pierwszą z nich jest składka ubezpieczeniowa obowiązkowa- pobierana wszystkim osobom fizycznym, które pracują i są w stanie przez to zapewnić sobie późniejsze wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego tychże składek, które odprowadzają na rzecz ubezpieczenia emerytalnego. Drugim, mniej znanym sposobem jest operowanie składką ubezpieczeniową w sposób nieobowiązkowy (dobrowolny). Sposób odprowadzania składek jest ściśle związany z koniecznością odprowadzania dodatkowych składek, których to księgowaniem zajmują się osoby prowadzące fundusze emerytalne.