Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w skrócie ZFŚS jest to pojęcie, które charakteryzuje środki pieniężne gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym. Fundusze te, mogą być wykorzystane na wsparcie socjalne dla uprawnionych do tego pracowników. Fundusz ten jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek samorządowych oraz budżetowych. Liczba zatrudnianych pracowników nie ma w tym kontekście żadnego znaczenia. Fundusz obowiązkowy jest także dla tych, którzy zatrudniają minimum pięćdziesięciu pracowników, którzy mają umowę na pełny etat. Środki finansowe pochodzą z odpisów a ich wysokość jest określona. Ustawa reguluje to w jaki sposób mogą być rozporządzane środki z funduszu. Regulamin Funduszu zawiera zasady korzystania z niego. Zawiera także usługi, warunki przeznaczenia, cele i rodzaje działalności.

               

 


Przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zależne od sytuacji życiowej i materialnej osoby, która ubiega się o przyznanie takiego świadczenia. Niemożliwym zatem jest, aby pracodawca wszystkim pracownikom mógł przyznać taka samą ilość i wartość świadczeń. Ustalanie środków jest oparte na unormowanym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pieniądze z funduszu mogą być przeznaczone między innymi, na różne formy wypoczynku, takie jak wczasy i obozy. Działalność oświatowa i kulturalna także może być zrealizowana w ramach funduszu. Dzięki funduszowi można dokonać zakupu biletów do teatru, kina, opery albo na koncert. Można środki przeznaczyć na działalność sportowo-rekreacyjną czyli basen oraz siłownię. Dopuszczalne jest wykorzystanie również środków na opiekę nad dziećmi w żłobkach oraz w przedszkolach. Można także udzielić pomocy materialnej i rzeczowej lub środki przeznaczyć na zakup bonów towarowych czy kuponów.