Zysk zatrzymany

Zysk zatrzymany jest kluczowym pojęciem dla wszystkich prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zysk zatrzymany pochodzi z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie tak, by ich część została zatrzymana w celu inwestycji  w rozwój spółki ( jako część kapitału samofinansowania) i stanowi różnicę pomiędzy zyskiem netto a kwotą z wypłaconych dywidend. Zysk  zatrzymany obejmuje także zyski zatrzymane z poprzednich lat powiększone o uznane zyski z bieżącego okresu lub o zyski roczne.

 

 

 

 

 


Zysk zatrzymany również stanowi o zdolności podmiotu gospodarczego do samofinansowania się. Jest składnikiem kapitału własnego przedsiębiorstwa., ale w przeciwieństwie do kapitału podstawowego, może, a nawet powinien, być rozporządzany, a nie długoterminowy. 

Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie można podzielić w następujący sposób, jako kryterium przyjmując kategorie kapitałowe:

-kapitał rezerwowy tworzony opcjonalnie z zysku spółki, zazwyczaj na poczet ewentualnych przyszłych strat lub nieoczekiwanych wydatków. Można do niego zaliczyć również fundusze celowe tworzone. 
- kapitał zasobowy obejmujący niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Kwota zysku niepodzielonego zwiększa zysk z lat ubiegłych, dlatego jest uważana za część zysku zatrzymanego.
-kapitał zapasowy,  obligatoryjny w spółce akcyjnej, natomiast fakultatywny w spółce z o.o. 
Jeśli w danym roku obrotowym spółka osiągnęła  zysk wówczas, obowiązkowo musi przelewać 8% z kwoty czystego zysku w skali rocznej, do momentu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału zakładowego. Ta właśnie część będzie zaliczana do zysku zatrzymanego.

Należy pamiętać, że podjęcie uchwały o podziale lub pozostawieniu zysku w spółce może powodować zastosowanie określonych przepisów prawa podatkowego.

 

Zapraszamy do sprawdzenia naszych rankingów finansowych między innymi pożyczek pozabankowych, kredytów gotówkowych i innych.

 


 

 

 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

  • Facebook
  • crunchbase
  • Linkedln

Pliki cookies