Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe - czym się charakteryzuje?

Ubezpieczenie wypadkowe w przypadku podlegania składkom emerytalno-rentowym jest działaniem obowiązkowym i ma za zadanie umożliwić nam dostęp do wielu świadczeń w razie potencjalnego wypadku, którego bylibyśmy poszkodowanymi. Jest to, innymi słowy, rodzaj polisy społecznej, która ma za zadanie chronić nasz w przypadku wypadków w trakcie wykonywania pracy, na terenie miejsca, gdzie pracujemy oraz wszelkich chorób zawodowych powstałych poprzez daną działalność naszego miejsca zatrudnienia. 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje trzy główne sytuacje zawodowe, w których pracownik może zginąć lub doznać uszkodzeń ciała, są to:

  • doznanie urazu lub poniesienie śmierci w trakcie wykonywania standardowych czynności określających naszą pracę
  • doznanie urazu lub poniesienie śmierci w trakcie wykonywania zadań na rzecz firmy/pracodawcy, również w przypadku, gdy pracownik nie dostał jasnego polecenia
  • doznanie urazu lub poniesienie śmierci w trasie - w okresie godzin pracy, chociażby w sytuacji gdy pracownik wysłany jest w dane miejsce, poza standardowym obszarem miejsca wykonywania pracy i w trakcie dojazdu dojdzie do wypadku drogowego

 

 


Jakie świadczenia zawiera w sobie ubezpieczenie wypadkowe?

W zależności od stanu, w jakim znajdzie się pracownik po wypadku, mającym miejsce w trakcie pracy oraz związanym z pracą, przypisany mu być może zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (jest ono dostępne w przypadku, gdy zasiłek chorobowy zostanie wyczerpany, a pracownik nadal nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, jednak jego stan dzięki odpowiedniej rehabilitacji może się poprawić - decyzja czy stan pracownika poprawi się dzięki rehabilitacji zostaje wydana przez lekarza). Jednakże, jeśli poprzez wypadek pracownik nie jest w stanie i nie będzie, wykonywać swojej pracy, ma prawo ubiegać się o rentę oraz dodatek pielęgnacyjny - ten możliwy jest w przypadku, gdy samodzielne funkcjonowanie nie jest już możliwe). Ostatnią opcją wyboru jest renta szkoleniowa, która ma za zadanie pomóc przekwalifikować się pracownikowi na inny zawód - w momencie, gdy nie jest on w stanie wykonywać już tego, w którym doznał wypadku.

 


 

Pliki cookies