umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia to dokument, który podpisywany jest pomiędzy firmą ubezpieczeniową a ubezpieczającym. Ważnym elementem tej umowy jest dwustronność obowiązywania. Polega to na tym, że firma ubezpieczeniowa podpisując się pod takim dokumentem zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków, które zapisane są w regulaminie ubezpieczenia, a na ubezpieczającego nałożony jest obowiązek regularnego spłacania rat w określonej wcześniej kwocie. Szczegółowe zapisy dotyczące umowy ubezpieczeniowej znajdują się w rozdziale XXVII Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 


Umowa ubezpieczenia.

Egzemplarz podpisanej umowy powinniśmy przetrzymywać na czas trwania całego okresu ubezpieczenia, albowiem dokument ten jest podstawą do wypłacenia nam odszkodowania. Ponadto przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z załącznikami, które są do niej podpięte. To bowiem tam znajdują się informacje dotyczące warunków ubezpieczenia, a także spis przesłanek, jakie powinny być spełnione, aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła odpowiednie roszczenie. W razie jakiegokolwiek wypadku trzeba działać szybko i sprawnie, albowiem roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej przedawniają się w ciągu trzech lat. Po tym czasie niemożliwe będzie wyegzekwowanie zapisów umowy od firmy ubezpieczeniowej.    

 


 

 

 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

  • Facebook
  • crunchbase
  • Linkedln

Pliki cookies