Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie - jest to typ zabezpieczenia finansowego. Jego podmiotem w chwili podpisania dokumentów staje się życie osoby ubezpieczanej. Gdy osoba ubezpieczona traci życie w skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku - instytucja ubezpieczająca ma za obowiązek przyjęte wypłacenie określonych świadczeń. Wszelkimi wypłatami ubezpieczeń zajmują się zakłady ubezpieczeniowe. W Polsce jest ich kilkadziesiąt. Ubezpieczenie na życie zawarte może być na okres krótkotrwały lub długotrwały. Najwygodniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykupienie dożywotniego ubezpieczenia. Najczęstszą formą stosowanego ubezpieczenia jest ubezpieczenie terminowe. Tutaj wyraźnie widać, że ochrona działająca wskutek przyznanego ubezpieczenia ma moc prawną w jasno przedstawionym przedziale czasowym. Przykładowe ubezpieczenie może być więc określone w przedziale 20 lat, czyli od 28 do 48 roku biologicznego.

 

 

 


Ubezpieczenie na życie.

Do wypłaty środków z tytułu ubezpieczenia w sytuacji, gdy w czasie jego ważności doszło do śmierci osoby ubezpieczonej. Fachowo nazywa się tę sytuację wypadkiem ubezpieczeniowym. W chwili śmierci osoby ubezpieczonej kończy się także konieczność wpłat przeznaczanych na składki.

 

Ubezpieczenie na życie podzielić możemy na:

- Ubezpieczenie czyste - ze średnią składką, bez korzystania ze środków gromadzonych, przy pełnej ochronie

- Ubezpieczenie mieszane - z funkcjami oszczędnościowymi, można korzystać ze środków - co reguluje specjalna umowa. Tego typu ubezpieczenia mają dodatkowy fundusz inwestycyjny.

Ubezpieczenie na życie pozwala realizować się bez lęku o własną przyszłość. Daje poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku lub choroby nasi najbliżsi nie pozostaną bez środków do życia, a także będą mieli środki na organizację uroczystości pogrzebowej.