Ubezpieczenie komunikacyjne definicja

Ubezpieczenie komunikacyjne dzieli się na OC, AC, NNW oraz Assistance - jedne z tych form są państwowo wymagane, drugie należą do opcji dodatkowych oraz dobrowolnych. Inaczej znane pod nazwą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, toteż każda osoba, która jest właścicielem pojazdu mechanicznego (do którego zalicza się także ciągnik rolniczy, a nawet przyczepa) jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - jest to działanie obowiązkowe i nie ma możliwości uniknięcia go.  Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest jedyną obowiązkową formą zakupu (należy to zrobić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu). Ubezpieczenie to ma w szczególności za zadanie, chronić osoby, które mogą potencjalnie zostać poszkodowane przez nasze auto. Wtedy to, ubezpieczyciel z naszej polisy pokrywa koszty sporządzonych szkód - polisa pokrywa nie tylko zakres zdrowotny, ale i rzeczowy, w przypadku gdy auto poszkodowanego posiadał auto, które zostało uszkodzone.

 

 

 


Ubezpieczenie komunikacyjne - definicja.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi pamiętać, iż za brak posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego OC nakładane są przez państwo wysokie kary finansowe, w których brany pod uwagę jest głównie rodzaj pojazdu oraz okres przez który pozostawało ono bez wykupionego ubezpieczenia.

Do pozostałych, nieobowiązkowych form ubezpieczenia komunikacyjnego należą:

  • ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i ubezpieczenia, tak zwane AC (autocasco). Ta forma ubezpieczenia zapewnia odszkodowanie kierowane bezpośrednio do właściciela pojazdu, który je wykupił, w przypadku kradzieży posiadanego auta lub jego mechanicznego uszkodzenia.
  • ubezpieczenie Assistance - zapewniające nam całodobową możliwość pomocy drogowej w przypadku stłuczki lub awarii auta, a także jego holowanie.
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, tak zwane NNW. Do wyboru jest to obejmujące jedynie kierowcę lub kierowcę z pasażerem.