Ubezpieczenie chorobowe definicja

Ubezpieczenie chorobowe jest jednym z rodzajów ubezpieczeń, które wchodzą w skład ubezpieczeń społecznych, a jego zadaniem jest ciągła i długotrwała ochrona osób pracujących w miejscu wykonywanych świadczeń na rzecz pracodawcy. Ten rodzaj ubezpieczenia zabezpiecza interesy osób podejmujących się określonej pracy w momencie, kiedy wskutek czynników zewnętrznych lub wewnętrznych dana jednostka zachoruje lub jej stan fizyczny bądź psychiczny świadczy o tym, że nie jest zdolna do wykonywania powierzonej mu pracy. Ubezpieczenie chorobowe chroni każdego z pracowników przed długotrwałą utratą ekwiwalentu pieniężnego w sytuacjach losowych. Mowa tu między innymi o ciąży, porodzie, ciężkiej chorobie, czy okresie, kiedy niezbędna jest opieka nad chorym dzieckiem. W takiej sytuacji pracodawca, mimo braku naszej obecności w pracy jest zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeśli spełniamy kilka warunków. Jeśli osoba, której przysługuje ubezpieczenie chorobowe nagle zachoruje, a brak możliwości do podjęcia pracy poświadczony będzie zwolnieniem lekarskim, pracodawca musi wypłacić zasiłek, mimo nieobecności pracownika w pracy i braku jego zdolności do jej wykonywania.

 


Ubezpieczenie chorobowe - definicja.

Ubezpieczenie chorobowe jest rodzajem ubezpieczenia, które odgórnie obejmuje pewne grono osób zatrudnionych. Mowa tu między innymi o osobach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W większości przypadków osoby pracujące na umowę zlecenie, czy wykonujące powierzone mu zadania określone w umowie o dzieło nie są ubezpieczone, gdyż nie jest to wymóg, jakiego wymaga się od osób pracujących w oparciu o dane rodzaje umów. Możliwe jest jednak, aby osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło zostały objęte ubezpieczeniem chorobowym - w sytuacji takiej wystarczy jedynie złożyć odpowiedni wniosek o objęciu ubezpieczeniem chorobowym, a pracodawca nie może odmówić jego przyjęcia.  

 


 

 

 

Pliki cookies