Zarządzaniem finansami definicja

Zarządzaniem finansami w organizacji zajmują się zwykle specjalnie do tego celu wyznaczone jednostki działu finansowego określane mianem menedżerów. Część organizacji zajmująca się finansami ma charakter hierarchiczny, gdzie nad menedżerami pełnią kontrolę dyrektorzy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem finansowym i zawiadujący całym działem finansowym: menedżerami ds. kredytów, skarbnikami, cash menedżerami i kontrolerami finansowymi. Wszyscy oni zajmują się zarówno decyzjami krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi. Krótko mówiąc zarządzanie finansami  to cały szereg zadań i czynności, których celem ogólnym jest zarządzanie zasobami finansowymi danej organizacji. Zarówno planowanie, jak i realizacja oraz kontrola pozwalają zmaksymalizować wartość organizacji poprzez zapewnienie regularnego dopływu funduszy, optymalne ich wykorzystanie, zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji oraz stworzenie planu struktury kapitału przedsiębiorstwa.

 

 

 

Cel ten można podzielić na trzy kategorie:

  • planowanie finansowe (budżetowanie);
  • realizacja planu finansowego (zapewnienie finansowania);
  • kontrola (controlling realizacji planów finansowych.

 


Role działu zarządzającego finansami

Do pracowników działu finansowego należy podejmowanie decyzji określających finanse organizacji. Należą tu:

  • decyzje inwestycyjne;
  • decyzje związane z finansowaniem;
  • decyzje związane z zarządzaniem aktywami.

W ostatnich latach panuje trend na przekształcanie funkcji wykonawczej pracowników działu finansowego organizacji na związaną ściślej z samym zarządzaniem przedsiębiorstwem. W związku z tym rola osób zarządzających finansami rozszerza się do obszarów związanych z marketingiem, produkcją usług oraz zasobami ludzkimi organizacji.

Zarządzanie finansami jest ściśle związane i wspomaga realizację innych dziedzin zarządzania, taki jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz zarządzanie operacyjne.