Płatność definicja

Definicja terminu płatności jest to data, która przedstawia dzień i miesiąc przypadający na spłatę zobowiązania, czyli okres, kiedy należy wykonać płatność. Definicja płatności szczególnie występuje w przypadku handlu - sprzedaż business to business (inaczej pomiędzy firmami). Bardzo często w praktyce wykorzystywany jest tak zwany kredyt kupiecki, polegający na zapłacie za otrzymany towar dopiero po pewnym czasie. 

 

 

 

 

 

 

Termin płatność jednoznacznie oznacza moment, w którym dana płatność ma nastąpić. Można wyróżnić dwa sposoby zapłaty:

 

  • Płatności określona jako dzień – czyli termin płatności, który określony jest jako konkretna data.
  • Płatności określona jako okres – w tym przypadku, jako termin płatności określany jest w dniach (np. 30 dni). Zapłata musi nastąpić najpóźniej do 30 dnia od momentu sprzedaży.

 

Co to jest płatność?

Jeżeli chodzi o środki płatnicze, to cały czas się zmieniają. Doskonale wiemy, że płatność zaczęła się od gotówki, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Ta forma płatności stała się dla ludzi na całym świecie oczywistą formą regulowania należności. Jednak pojęcie gotówki wciąż ewoluuje. Po gotówce nastąpiły czeki z pokryciem i bez. Druczki zostały wypisywane ręcznie, a taka forma płatności stała się bardzo wygodna, ponieważ można było regulować swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów kupna. Aby zrealizować czek, osoba musiała udać się do banku i po weryfikacji dokumentu pieniądze były wypłacane okazicielowi. Jednak banki bardzo szybko zrezygnowały z wydawania czeków, ponieważ łatwo było dokonać fałszerstwa. W ten sposób bardzo szybko przeskoczyliśmy do plastikowych pieniędzy, czyli po prostu kart płatniczych, debetowych oraz kredytowych. Podczas nastania ewolucji kart płatniczych, zmienił się sposób rozliczania oraz regulowania zobowiązań, ale także technologia - po kartach z magnetycznym paskiem, aż po kody PIN. Aktualnie karty, z których korzystamy, posiadają obok paska magnetycznego również chip oraz zazwyczaj antenę, która pozwala na płatności zbliżeniowe.