Depozyt terminowy

Depozyt terminowy to termin odnoszący się do czasowo przyjmowanych przez banki wkładów i lokat pieniężnych od podmiotów indywidualnych lub instytucji. Banki oraz inne podmioty pozabankowe udzielają usługi, polegającej na przyjęciu lub przechowaniu papierów wartościowych, kruszców szlachetnych, numizmatów oraz istotnych dokumentów. Depozyt terminowy jest także nazywany jako lokata terminowa. To rodzaj depozytu, którego podmiot inwestujący może wycofać dopiero po upływie zawartego na umowie terminu. Zwykle, wycofanie depozytu przed ustalonym terminem oznacza utratę naliczonych odsetek, a więc zysku z oprocentowania. Wysokość oprocentowania depozytów terminowych oscyluje na poziomie od 1,5% do 3%, w zależności od wybranego pakietu, a więc okresu lokowania. 

 

 


Depozyt  terminowy - definicja.

Depozyt terminowy to przede wszystkim inwestycja gotówkowa. Określony wkład zostaje zainwestowany w danym banku, za uzgodnioną stopę procentową przez określony czas lub okres. W momencie zdeponowania lokaty, inwestujący klient decyduje się na przechowanie wkładu na z góry ustalony okres, który waha się od 1 miesiąca, maksymalnie do 5 lat. Przez ten okres czasu, określana jest również stopa procentowa, która jest stała, jeśli klient nie zmieni czasu deponowania lokaty. Zazwyczaj pieniądze można wycofać dopiero pod koniec okresu lub wcześniej z nałożoną karą.

Depozyt terminowy cieszy się popularnością, zwłaszcza wśród inwestorów ceniących sobie bezpieczeństwo kapitałowe i ustalony zysk, w przeciwieństwie do wahań rynku akcji. Wielu inwestorów korzysta również z depozytów terminowych w ramach swojego portfela inwestycyjnego. Depozyt terminowy prócz bezpieczeństwa, jest gwarancją zysku. Podmiotami, które oferują przyjmowanie depozytów terminowych są instytucje zatwierdzone przez prawo krajowe. Zazwyczaj są to banki lub kasy oszczędnościowe.