Rodzaje restrukturyzacji

Jakie można wymienić rodzaje restrukturyzacji? Otóż rodzaje restrukturyzacji jest wiele w zależności pod jakim kontem będziemy na nią patrzeć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Na jaką skalę zmian  restrukturyzacja może mieć wpływ. 

 

  • mikrorestrukturyzacja, dotyczy poszczególnych przedsiębiorstw. Ma ona na celu wprowadzenie zmian, które mają przyczynić się dostosowania się przedsiębiorstw do zmian oraz wymogów jakie zachodzą na rynku,
  • mezorestrukturyzacja, dotyczy zarówno struktury jaki i systemu zarządzania w danych sektorach czy też regionach gospodarczych. Ma na celu dążenie do realizacji założonych celów ekonomicznych,
  •  makrorestrukturyzacja, dotyczy dużych i odpowiedzialnych zmian tj. przebudowa przez państwo struktury gospodarki i aktywnym jego działaniu, w celu przyspieszenia rozwoju gospodarki jako całości.

2. Na rodzaj sytuacji, która przyczynia się do wywołania zmian w zakresie restrukturyzacji:

 

  • naprawcza (antykryzysowa), dotyczy to przedsiębiorstw, firm, które są zagrożone upadłością lub likwidacją. Najczęstszą przyczyną konieczności restrukturyzacji jest zła kondycja finansowana. Działania podjęte w ramach restrukturyzacji są zazwyczaj krótkoterminowe i mają charakter ochronny.  Ma na celu podniesienie przedsiębiorstwa, firmy do poziomu stabilności finansowej,
  •  rozwojowa (kreatywna), ma charakter innowacyjny i za podstawę przyjmuje decyzje strategiczne podejmowane w danym przedsiębiorstwie, firmie. Celem takiej  restrukturyzacji jest wykorzystanie wszelkie możliwości i szanse jakie ma dane przedsiębiorstwo. Ma charakter długookresowy i trwa w przedziale czasowym od 2 do nawet 5 lat. Do zadań restrukturyzacji należy stworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie popularności marki oraz wdrożenia innowacyjnych technik i technologii,
  • adaptacyjna (dostawcza), obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa,które nastawione są na rozwój oraz zajęcie pozycji lidera.Polega ona na analizie zmian jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu, a następnie na odpowiednią reakcję. Przedsiębiorstwo w okresie restrukturyzacji musi być przygotowane na szybkie tempo modyfikowania z otoczeniem, aby nie zostać w tyle, a tym samym stracić na konkurencyjności,
  • antycypacyjna związana jest z analizą rynku pod kontem wszystkich trendów, jakie w nim zachodzą. Ma na celu wychodzenie na przeciw zmianą jakie mogą korzystnie i nie korzystnie wpłynąć na przedsiębiorstwo i odpowiednio zareagować. 

 

3.  Na rodzaj sfery jaką dotyka restrukturyzacja:

  • operacyjna, dotyczy zmian obejmujących podstawowy zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należą do nich przede wszystkim zmiany stanu lub struktury jego aktywów. Obejmuje głównie trzy obszary tj. zasoby, marketing oraz produkt,
  • finansowa, dotyczy zmian jakie zachodzą lub mogą zajść w sferze materialnej oraz właściwego planowania i zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja w takiej postaci ma zapewnić firmie płynność finansową, a tym samym poprawić efektywność zasobów przedsiębiorstwa. 

 

 


 

Pliki cookies