ekologia definicja

Ekologia (gr.(oíkos) "dom" + (logos) "słowo, nauka") –to nauka o badająca i analizująca wszelkie zależności zachodzące w świecie przyrody, przedstawiająca jej strukturę i i funkcjonowanie. Ekologia jest dziedziną biologii zajmująca się badaniem wzajemnych zależności między poszczególnymi organizmami żywymi a środowiskiem w którym żyją, nauką o porządku w przyrodzie, oraz o konsekwencjach, które z niego wynikają dla istnienia zarówno biosfery, jak i człowieka. Głównym podmiotem badań ekologii są np. populacje, czy biocenozy. Najważniejsze pojęcia z zakresu ekologii to: populacja, biocenoza, ekosystem, sukcesja ekologiczna, oraz  biosfera.  Początki odkryć zjawisk ekologicznych sięgają starożytności, choć ekologia jako samodzielna nauka rozwinęła się dopiero w XIX wieku. Nie jest to nauka obojętna wobec egzystencji ani człowieka, ani przyrody, dlatego bardzo często utożsamiania jest z filozofią, oraz sozologią. 

 

 


Co to jest ekologia?

Określenie ekologiczny, bądź ekologa są bardzo często używane w jeżyku potocznym i to w naprawdę szerokim, często nieprecyzyjnym sensie znaczeniowym, nie do końca związanym z przedstawianiem ekologii jako nauki. Pojęcie to często używane jest w odniesieniu do ochrony środowiska, a nawet filozofii ekologicznej. W kwestii ekologii istnieje wiele niedomówień. Niektórzy autorzy twierdzą, że jej przedmiotem powinny być relacje między rzeczywistością abiotyczną, a biotyczną, inni natomiast rozszerzają jej zakres na wymiar aplikacyjny, nazywany ekologią stosowaną. Jedni uważają ekologię za naukę biologiczną ,inni geograficzną. Z powodu tak przeróżnych poglądów w zakresie tego pojęcia, podręczniki często podają różne definicje, czy modele teoretyczne. 

 

Wyróżnia się dwa podstawowe działy ekologii:

 

1.ekologia gatunku 

-ekologia populacyjna

-ekologia ewolucyjna

-autekologia

-synekologia

 

2.ekologia zespołów wielogatunkowych

-synekologia

-biocenologia 

 


 

 

Pliki cookies