Embargo - definicja

Embargo - słowo wywodzące się z języka hiszpańskiego, gdzie embargar oznacza konfiskować, zgarniać i utrudniać. W powszechnym użytku embargo to nic innego jak zakaz wydany przez państwo lub instytucję, który obejmuje zakaz wywożenia lub przywożenia jakiś towarów z tego kraju. Embargo bardzo często może oznaczać również blokadę ruchu morskiego lub lotniczego. W realiach gospodarczych embargo ma być narzędziem wpływu jednych państw na działalność drugich. Przykładem może być zakaz, który na początku lat 70. XX wieku wprowadziły państwa arabskie przede wszystkim w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które wspierały Izrael. Embargo krajów arabskich zakładało zakaz importowania wyrobów naftowych przez USA. Efektem takiego działania był szybki wzrost ceny ropy naftowej. W 1987 roku zakaz dostaw ropy naftowej dotknął Republikę Południowej Afryki. Skutkiem takiej decyzji była realizacja polityki apartheidu. Tym razem jednak embargo zostało wprowadzone przez Zgromadzenie Narodowe Organizacji Narodów Zjednoczonych i dobrowolnie opowiedziało się za nim aż 130 państw.

 

 

 


Embargo.

Embargo jest więc jednym z najlepszych sposobów do oddziaływania na gospodarkę drugiego kraju i swego rodzaju próbą wymuszenia lub zaprzestania jakiś działań danego państwa. Jednym z aktualnych sposobów wprowadzania embarga są zakazy Rosji, która chcąc pokazać swoją wyższość państwom europejskim, zakazuje eksportu mięsa między innymi z Polski. Co więcej, embargo wielokrotnie jest przyczynkiem do zmiany stosunków dyplomatycznych pomiędzy zakazującym a krajem, który obejmuje wspomniany zakaz. Należy jednak wiedzieć, że nieprzestrzeganie zasad "blokady", czyli organizowanie nielegalnego eksportu (przemytu) może wiązać się z poważnymi problemami, które w ostateczności mogą doprowadzić do wybuchu konfliktu międzynarodowego.