Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych to narzędzie do zarządzania kosztami w firmie. Koszty to zarówno wydatki realnych zasobów, jak i utraconych okazji (koszty alternatywne). Rachunek kosztów zmiennych bardzo pomaga przedsiębiorstwu w ustaleniu jego wyniku finansowego.

 

Rodzaje kosztów.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje kosztów:

Koszty stałe – to takie, które nie ulegają zmianie w danych warunkach, niezależnie od poziomu aktywności danej jednostki gospodarczej. Przykładami mogą być: stały koszt wynajmu lokalu usługowego, powierzchni magazynowej, pomieszczeń biurowych itp.

Koszty zmienne – czyli takie, które zmieniają się wraz ze zmianą danego czynnika. Na przykład: koszty zamawianego towaru mogą być różne, w zależności od tego, ile się go zamawia. Inna cena będzie przy zamówienie kilku sztuk towaru, a inna przy zamówienie hurtowej ilości.

Rachunek kosztów zmiennych jest alternatywnym narzędziem dla rachunku kosztów pełnych. Rachunek kosztów pełnych może być wykorzystywany poza przedsiębiorstwem, na przykład do przedstawiania sprawozdań finansowych na zewnątrz. Rachunek kosztów zmiennych służy tylko celom realizowanym wewnątrz firmy.

 

Zalety kosztów zmiennych.

Rachunek kosztów zmiennych posiada zarówno wady, jak i zalety. Do niewątpliwych zalet należą: Poziom zapasów nie wpływa na wynik finansowy, Pokazuje, jak zdolności produkcyjne wpływają na poziom kosztów, Pokazuje uproszczoną ocenę efektywności osiąganych wyników finansowych, Pokazuje informacje ułatwiające podjęcie ważnych decyzji krótkoterminowych, pozwalających na dostosowanie się firmy do aktualnych zmian rynkowych.

Wady kosztów zmiennych.

Często trudno jest jednoznacznie podzielić koszty całkowite na stałe i zmienne, Rachunek kosztów zmiennych nie jest dostosowany do zasady współmierności kosztów i przychodów, co jest wymagane w rachunkowości finansowej, W przypadku podejmowania decyzji długoterminowych rachunek kosztów zmiennych nie przydaje się.

Pliki cookies