Restrukturyzacja - definicja

Restrukturyzacja to szereg licznych i połączonych ze sobą procesów odnoszących się do różnych pól działania. Poprzez stosowanie ich dochodzi do przystosowania działań o charakterze ekonomicznym, finansowym, organizacyjnym i technicznym, w taki sposób, aby osiągnąć zaplanowany przez przedsiębiorstwo cel. Innymi słowy procesy te mają zwiększyć efektywność firmy i doprowadzić do stosowania zasobów tak, aby konkurencyjność rynkowa była jeszcze okazalsza. Zachodzące zmiany są gwałtowne i dotyczą aktywów przedsiębiorstwa. Jednocześnie, chociaż dochodzi do wszystkiego w dość gwałtowny sposób, zostało to uprzednio zaplanowane, wraz z działaniami zabezpieczającymi firmę w tym trudnym okresie przeistaczania się w swoją lepszą wersję. Bierze się tu pod uwagę zarówno aktywa materialne, niematerialne oraz ludzi jako osoby zatrudnione.

 

 

 


Restrukturyzacja.

Restrukturyzację można jednocześnie nazwać strategią wzrostu w odniesieniu do panującej sytuacji w gospodarce kraju i świata – w zależności od tego czy przedsiębiorstwo działa tylko na obszarze państwa czy całego świata. Wszystkie zmiany dzieją się w tym samym czasie i w maksymalnym dozwolonym stopniu, chociaż stopień poszczególnych dziedzin nie musi być sobie równy. W niektórych sytuacjach poprawne jest używanie słowa reorganizacja jako synonimu restrukturyzacji. W prostszych słowach restrukturyzacja stanowi jednoczesną naprawę i rozwój – drogę do osiągnięcia lepszych wyników produkcyjnych, a co za tym idzie, większego zysku i płynności finansowej. Na wszystko trzeba spojrzeć z punktu osoby trzeciej i na nowo określić działanie każdej płaszczyzny przedsiębiorstwa. Zmiany muszą zachodzić w tym samym czasie, ale niekoniecznie w taki sam sposób i w jednoczesnym tempie.

Restrukturyzacja to także skutek kryzysu, do którego dochodzi na rynku lub wewnątrz firm.

 

 


 

 

 

Pliki cookies