dane definicja

Dane to nic innego jak zbiór liczbowy bądź tekstowy, które może przyjmować różne formy. Dane są to wszelkie zbiory, które można gromadzić, prezentować, czy przetwarzać. Jeżeli chodzi o przetwarzanie, może ono być komputerowe, systemowe, bądź nawet myślowe. Zatem do przetwarzania danych nie zawsze potrzebujemy jakiegoś urządzenia, bowiem można je przetwarzać umysłowo. Dane mogą określać cechy charakterystyczne danego obiektu, rzeczy, zjawiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postacie i formy w jakich dane mogą występować są przeróżne, dane można wyrazić między innymi poprzez:

 • znaki;
 • ilustracje;
 • nagrania filmowe;
 • nagrania dźwiękowe;
 • symbole;
 • wykresy;
 • mowę;
 • sygnały.

 

Danymi możemy określić zbiory liczb, bądź wyrazów. Jeżeli jednak nie wiemy, co one reprezentują i co wskazują, nie możemy określić ich danymi, tylko zwykłymi informacjami. Czyli ważne jest, aby dane miały określony cel przydatności. Tematyczne zbiory i zestawienia informacji na dany temat określa się zbiorami danych. Zbiory danych możemy przechowywać w postaci trwałej dzięki procesowi archiwizacji danych. Archiwizacja danych polega na przeniesieniu określonego zbioru danych w miejsce pamięci masowej, w celach ich przechowywania. Archiwizacja danych umożliwia również wielokrotne użytkowanie danych zgodnie z zapotrzebowaniem. Archiwizację danych najczęściej przeprowadza się za pomocą urządzeń technologicznych, jak na przykład komputer. Popularną i praktycznie stosowaną przez każdego formą archiwizacji danych, jest na przykład archiwizacja poczty e-mailowej. 

Dane przydają się w wielu dziedzinach życia i nauki. Przykładowo mają zastosowanie w matematyce i fizyce, gdzie danymi określa się na przykład wartości znane i nieznane.W mowie potocznej, czyli na co dzień, danymi określamy zwykłe informacje (przekazy), dzięki którym możemy rozpocząć chociażby proces wnioskowania, czy logicznego myślenia. Dane często poddajemy określonej segregacji, według odpowiednich kategorii. Stąd też dane kojarzą się z tabelami, czy arkuszami. Odpowiednie ułożenie danych ułatwia chociażby ich proces przetwarzania. 

W świecie powszechnej komputeryzacji i wysoko rozwiniętych technologii, dane kojarzą się z komputerami, które potrzebują ich w celach na przykład obliczeniowych. Dane mogą być bardzo okazałe, wręcz olbrzymie i wykorzystywane w użytkowaniu chociażby przez Internet. W przypadku przetwarzania ważnych i danych przez sieć internetową ważne jest zastosowanie odpowiednich systemów, chroniących przed wypływem danych, tak aby nie zostało naruszone prawo, czy interesy danej firmy.

 


Rodzaje danych.

Poniżej przedstawione zostały przykładowe rodzaje danych:

 • dane alfanumeryczne;
 • dane otwarte;
 • dane publiczne;
 • tak zwana Big Data;
 • dane tekstowe;
 • dane osobowe zwykłe;
 • dane osobowe wrażliwe;
 • dane binarne;
 • dane statystyczne;
 • dane wejściowe;
 • dane wyjściowe;
 • dane tekstowe;;
 • i inne.

Z danymi mamy do czynienia w naszym życiu codzienny. Często nawet nie zdajemy sobie z tego faktu sprawy (powszechna komputeryzacja, czy nawet w postaci naszych procesów myślowych). Dane to zestaw i struktura znaczników, które opisuje się w wartości zrozumiałej dla konkretnych odbiorców. Uporządkowane i odpowiednio przetwarzane, ułatwiają pracę i ukazują na przykład skalę danego zjawiska. 

 


 

 

Pliki cookies