proces definicja

Procesy w zarządzaniu są metodami wspomagającymi strukturyzację, badanie, analizę, podejmowanie decyzji i komunikację w sprawach biznesowych. Przykładem takiego procesu jest chociażby  planowanie strategiczne, planowanie talentów, budżetowanie wydatków i kapitału, systemy zarządzania wydajnością i księgowanie kosztów zarządzania. Celem procesu zarządzania jest zapewnienie zdyscyplinowanego i spójnego podejścia do analizy i podejmowania decyzji. Procesy ułatwiają korzystanie z logicznego procesu myślowego zgodnego z ogólnie przyjętymi celami firmy. Na przykład proces budżetowania kapitałowego opiera się na dyscyplinach rynkowych, które zachęcają do mądrych inwestycji. Planowanie produktu koncentruje się zarówno na tworzeniu wartości dla klienta, jak i na wykorzystaniu zalet nowych produktów dla inwestorów firmy.

 

 

 


Proces w zarządzaniu.

Procesy zarządzania powinny być postrzegane jako działania jedynie wspierające, a nie zastępujące oceny dokonywane przez kierownictwo. Procesy wymagają rozwoju oczekiwań dotyczących przyszłości i dostarczenia wskazówek w świetle związanych z nimi założeń. Mądry menedżer wykorzystuje te narzędzia jako dane wejściowe do podejmowania decyzji, które w połączeniu ze świadomością biznesową stanowią solidną podstawę do podejmowania właściwych decyzji. Warto również wspomnieć, że termin "proces biznesowy" jest często używany przez specjalistów IT jako równoznaczny z zarządzaniem procesami oprogramowania pośredniego lub integracją zadań.  

Chociaż proces w zarządzaniu początkowo koncentrował się główne na automatyzacji procesów biznesowych za pomocą technologii informacyjnej, to po pewnym czasie został rozszerzony o integrację procesów kierowanych przez człowieka, w których interakcje międzyludzkie odbywają się szeregowo lub równolegle z wykorzystaniem dostępnych obecnie technologii. Na przykład systemy zarządzania przepływem pracy w przedsiębiorstwie mogą przypisywać poszczególne kroki wymagające wdrożenia ludzkiej intuicji lub wydania specjalistycznej opinii przez konkretnych ludzi, jak również wiele innych zadań w przepływie pracy do odpowiedniego zautomatyzowanego systemu.  Daje to możliwość symulowania zmian w procesach biznesowych w oparciu o dane z rzeczywistego świata (a nie tylko przy założonej wiedzy), jak również pozwala użytkownikom na ciągłe usprawnianie i optymalizację procesu w celu dostosowania go do potrzeb rynkowych.

Chociaż kluczowym aspektem procesów biznesowych jest ich elastyczność (procesy biznesowe muszą stale dostosowywać się do zmian w środowisku) należy również zapewnić zgodność ze strategią biznesową, polityką i przepisami rządowymi. Ten aspekt  jest bardzo ważny dla organizacji rządowych. W tym kontekście  zarządzanie koncentruje się głównie na procesach operacyjnych i reprezentacji wiedzy.  Mimo,  iż przeprowadzono wiele badań technicznych dotyczących operacyjnych procesów biznesowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, badacze rzadko podejmowali działania w zakresie zgodności z prawem, na przykład procesy wdrażania prawa w organach administracji publicznej.