strategia marketingowa definicja

By działania marketingowe przyniosły rezultat, należy jasno wyznaczyć cel oraz zaplanować strategię, by osiągnąć. Strategia marketingowa to szereg zasad oraz działań, które wytyczy się i podejmuje, by zyskać  efekt końcowy, tj. maksymalny zysk. Należy uwzględnić przy tym wszelkie problemy, jakie mogą się pojawić oraz sposób radzenia sobie z nimi.

 

 

 

 

 

 


Co to jest strategia marketingowa?

Rozwój marketingu sprawił, że obecnie istnieje ogromna liczba środków do przeprowadzania kampanii. Mimo to podstawowe zasady podejmowania strategii marketingowej nie zmieniły się. Przede wszystkim należy wyznaczyć cel. To wokół niego będą ogniskować się wszelkie działania. Ścisłe jego określenie pozwoli skupić się na szybszym doborze środków do jego osiągnięcia. Następnym punktem będzie ocena sytuacji. Wlicza się w nią gruntowne przebadanie rynku, a więc potrzeb klienta i konkurencji. Już na tym etapie można wiele powiedzieć na temat możliwości i potencjału produktu lub też - w niektórych przypadkach - zrezygnować z niego na rzecz takiego, którego potencjał będzie bardziej dochodowy.

Podczas kolejnego punktu, formułowania strategii, określa się wszelkie sposoby dotarcia do celu. Oprócz tego, na tym etapie szacuje się rezultaty oraz obmyśla alternatywne plany działania. We wszystkim tym należy brać pod uwagę budżet, więc w końcowym etapie planowania strategii dokonuje się oceny zasobów oraz monitoringu. Zwykle obejmuje to program budżetowy na nadchodzący rok.

 

 


Strategia marketingowa - definicja.

Sposobów na osiągnięcie celu istnieje wiele. Marketing może być zakrojony albo na bardzo szeroki budżet albo też przeprowadzony przy niższych środkach. Bogate przedsiębiorstwa, zwykle nastawione na masowego odbiorcę, mogą skorzystać z reklam telewizyjnych, bilbordów na stadionach czy medialnej kampanii. Firmy posiadające mniejszy budżet, często będą reklamować się w mniejszych serwisach, za to spróbują dotrzeć do węższego odbiorcy. To może zmaksymalizować ich zysk, gdyż w takich przypadkach reklama trafia na podatny grunt. Na etapie planowania strategii łatwo ocenić, czy dana firma marketingowa jest skuteczna. Niezależnie od posiadanych pieniędzy, doświadczeni marketingowcy potrafią poprowadzić strategię w taki sposób, by dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych klientów. To właśnie klient jest bowiem kluczem w każdym działaniu marketingowym. Na podstawie rysu potencjalnych nabywców planuje się całą strategię.

Środki (procesy, działania, konkretne metody) użyte w działaniach marketingowych składają się na tzw. marketing mix. Musi on brać pod uwagę cztery podstawowe czynniki: produkt, cenę, dystrybucję towaru oraz promocję (to nie tylko reklama, ale też sponsorowanie, sprzedaż osobista czy public relations).

Osobną kategorię środków stanowią zasoby ludzkie. Chodzi tu o wszystkie osoby, które poprzez swoją działalność mogą przyczynić się do rozwoju strategii marketingowej oraz reklamy danego produktu. Ostatecznym celem będzie tu często związanie ludzi z konkretną marką tak, by w przyszłości to właśnie ją wybierali.

 

 


 

 

Pliki cookies