cele definicja

Najciekawszym etapem osiągania celu jest proces do niego prowadzący. Proces ten dzieli się na mniejsze odcinki, czyli małe cele, które przybliżają osiągnięcie określonego punktu. Cele są ważne w życiu prywatnym i w zarządzaniu. Są niemal rdzeniem funkcjonowania firmy. Jeśli wiesz do czego dążysz, to łatwiej Ci się tam dostać. Najważniejsze w procesie wyznaczania celu jest to, aby ustalić w jakim punkcie znajduje się teraz firma lub Ty sam. Następnie ważne jest wyznaczenie głównego celu, który powinien być celem SMART. 

SMART

S-sprecyzowany

M-mierzalny

A-ambitny

R-realny

T-terminowy.

 

  • Sprecyzowany - Cel powinien być określony w najmniejszych szczegółach, zobrazowany, powinien być tak określony, aby nie można było go dowolnie interpretować. To sprawi, że łatwiej będzie dokonać wyborów na drodze, bo każdy wybór, ma sprawić, że będziemy zbliżać się do celu, a nie oddalać. 
  • Mierzalny - dzieląc cel na etapy, będzie można sprawdzać jakie postępy zostały poczynione, czy jesteśmy na dobrej drodze, czy trzeba nanieść poprawki. Mierzalnie to np. określenie sumy, która jest potrzebna, to np. kilogramy, które chcemy zgubić etc. 
  • Ambitny- cel musi spowodować, że wyjdziesz po za swoją strefę komfortu. Cel ma być na tyle atrakcyjny, aby nad nim pracować i go osiągnąć. 
  • Realny - czyli możliwy do osiągnięcia. Cel możliwy do osiągnięcia musi być dosłownie do zrealizowania w czasach, w których się znajdujemy. Co nie oznacza, że jeśli coś jest trudne, to nie jest realne. 
  • Terminowy - czyli określenie daty, kiedy cel ma być osiągnięty. 

Cel SMART pozwala na zdefiniowanie głównego celu i celów mniejszych, które doprowadzają etapami do osiągnięcia końcowego punktu. Stosowany jest jako technika sprzedażowa w wielu firmach. Dzięki tej technice można wyznaczyć mierzalny i realny cel zawodowy dla swoich pracowników. 

Wyznaczanie celów sprawia, że stajemy się lepsi od siebie. W celach chodzi o to, żeby dawać sobie szansę na zmiany, rozwój i samodoskonalenie się. Jeśli zaplanujemy sobie ważne elementy swojego życia, rozwoju czy pracy, to w etapami możemy nanosić na nie poprawki. Możemy zmieniać zdanie, bo jesteśmy ludźmi, dokształcamy się, aby stawać się lepsi - nie dla kogoś, a dla samego siebie. Warto panować na celami, ponieważ pomagają pominąć błąd. Uczmy się na błędach innych. Kiedy wyznaczamy swój cel, który chcemy zrealizować - zróbmy rozeznanie na rynku, wśród innych osób. Ważne jest, aby nie eksperymentować nad tym, co może nam przybliżyć ktoś, kto zna się na temacie lub po prostu już to przepracował.

Po wyznaczeniu głównego celu zabieramy się do pracy. Od razu zmieniamy tok myślenia i weryfikujemy wszystko co nas otacza pod kątem, czy przybliża nas do celu czy oddala. Zapala się kontrolka, która pomaga zweryfikować dany schemat. Cele nas uszlachetniają i doprowadzają do kolejnych etapów naszego życia. Cele są ważnym elementem rozwoju prywatnego, psychologicznego, mentalnego i służbowego. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko zapisać, aby móc do tego wrócić i sprawdzić ile udało się zrealizować. 

 

 


 

 

Pliki cookies