marketing definicja

W ostatnim czasie kwitnie wiele firm marketingowych. Zmieniający się rynek wymaga odpowiedniego przygotowania dla każdego produktu czy dobra, które przedsiębiorcy próbują sprzedać, a bez właściwej strategii marketingowej, jest to praktycznie niemożliwe. Na czym polega marketing?Ogólnie ujmując, marketing to szereg działań mających za zadanie sprawić, że dany produkt stanie się atrakcyjny dla klienta i przyciągnie jego uwagę. By osiągnąć ten cel, potrzebne jest przeprowadzenie nierzadko skomplikowanego procesu, polegającego na analizie możliwości rynkowych i w oparciu o nie przygotowanie produktu. Następnie należy zająć się szeregiem działań, mających na celu uatrakcyjnienie danego dobra w oczach klienta. Marketing jest zorientowany na nabywcę, co oznacza, że należy zbadać potencjalną grupę bądź to kupujących produkt bądź odbiorców strony internetowej, filmu, muzyki. Charakterystyki klienta dokonuje się na podstawie segmentacji i profilowania. Produkt musi potem zostać spozycjonowany, czyli umieszczony w świadomości klienta. Dziś, by wypromować dany produkt, marketingowcy mają do dyspozycji szereg metod, o których dawniej nikt nie śmiał myśleć.

 

 


Historia marketingu.

Choć pojęcie marketingu wydaje się nowe, zwłaszcza w świadomości polskiego odbiorcy, w zasadzie istniał on już od starożytności, choć naturalnie w różnych formach. Pierowotnych form reklam swych produktów używali już kupcy czy wytwórcy przedmiotów użytku domowego. Oczywiście dźwignią marketingu - i handlu - stała się reklama, dzięki której marketing jest o wiele efektywniejszy. Dzięki rozwojowi mediów, obecnie głównie internetu, produkt może dotrzeć do świadomości ogromnej rzeszy klientów, co wcale nie musi odbyć się dużym kosztem. Problemem, jaki się z tym wiąże, jest fakt, iż wielkie liczby użytkowników nie zawsze są współmierne do tych, którzy ostatecznie będą zainteresowani danym produktem. Stąd tak istotne są wspomniane wcześniej profilowanie i pozycjonowanie, służące poznaniu rynku.

 


Co to jest marketing?

Myśląc o marketingu, należy mieć na uwadze cztery istotne pojęcia: produktcenędystrybucję oraz promocję. Te cztery filary - zawsze zależne od potencjalnego odbiorcy/klienta - tworzą pełny obraz strategii marketingowej. Kluczem do działań w tej dziedzinie są zawsze ludzie, ich nastawienie, potrzeby oraz wymagania. Trafiając w odpowiednią grupę, produkt ma największe szanse na odniesienie sukcesu. Marketing dzieli się na wiele działów. Mamy więc ambient marketing (np. działania internetowe poprzez e-mail) czy content marketing, gdzie główną metodą pozyskiwania klienta jest publikowanie atrakcyjnych dla niego treści. W marketingu często wykorzystuje się różne zmysły, to też możemy spotkać się z marketingiem zapachowym, sensorycznym czy sportowym, gdzie widz igrzysk lub meczu widzi w tle reklamy. Oczywiście w tych ostatnim przypadku, np. korzystając z bilboardów, koszt działań marketingowych będzie większy niż np. poprzez działania na portalach społecznościowych, ograniczone do wąskiej grupy odbiorców.