rynek definicja

Rynek niegdyś był miejscem, gdzie dokonywano transakcji gotówkowych lub wymiany towaru. Najczęściej był placem w środku miasta, na którym kupcy spotykali się, by wymienić towary lub je sprzedać. Dziś rynek rozumiemy w znaczeniu ekonomicznym. Rynek jest zespołem mechanizmów, które umożliwiają i ułatwiają kontakt producentów z konsumentami oraz usługodawców z zleceniodawcami. To całokształt transakcji kupna i sprzedaży, który regulowany jest przez akty prawne, obowiązujące w danym kraju, czy stanie. Rynkiem określa się także całą zbiorowość osób, uczestniczących w skupie i sprzedaży, czyli rynkiem są również konsumenci oraz przedsiębiorcy. Rynek obejmuje takie transakcje jak  kupno i sprzedaż dóbr, usług oraz wartości. Dzięki rynkowi regulowane są ceny usług i dóbr, ale również popyt i podaż, czyli ilość oferentów oraz nabywców. Taka regulacja pozwala na zachowanie równowagi między ilością dóbr oraz ilością nabywców. Pozwala to na płynne działanie transakcji oraz zapewnia odpowiednią ilość towaru względem ilości chętnych na niego osób. Rynek powinien również uwzględniać zmiany społeczne oraz możliwości ekonomiczne nabywców, by dostosowywać ceny do kupujących. Dzięki temu możliwa jest konkurencja między przedsiębiorstwami. Zdrowa konkurencja na rynku uwzględnia różnych przedsiębiorców, ale też potrzeby nabywców. Rynek pozwala na prawnie uregulowane zawarcie transakcji między kupującym a sprzedającym. Każdy rynek ma określoną strukturę, która rządzi się innymi prawami. Reguluje ona stosunki między kupującym i sprzedającym oraz prawa jakie mają wobec siebie.

 

 


Co to jest rynek?

Rynek dzielimy na:

 

-lokalny

-regionalny

-krajowy

-międzynarodowy 

-światowy

 

Rynek dzieli się również ze względu na usługi albo produkty, jakimi się handluje. Jest więc rynek towarów, rynek dóbr konsumpcyjnych, rynek dóbr przemysłowych, rynek usług, rynek finansowy (sprzedaż i zakup walut, obrót pieniądzem), rynek czynników produkcji - sprzedaż pracy, czyli ofert pracy, a także ziemi, czy kapitału. Rynek regulują statusy prawne, więc nie tylko konsument, czy sprzedający mają na niego wpływ. Istnieją regulacje prawne, dzięki którym wiemy co możemy sprzedawać i w jakiej cenie. Cena produktów na rynku musi uwzględniać koszt produkcji, ale również podatek VAT, dlatego zależna jest od wielu czynników. Sprzedaż niektórych dóbr i usług obostrzona jest dodatkowymi przepisami, np. sprzedaż gruntu musi być poświadczona przez notariusza, a możliwość sprzedaży alkohol jest możliwa dopiero po wykupieniu koncesji. Rynek pozwala nie tylko uregulować status prawny przedsiębiorcy, ale również chronić konsumenta, w momencie, kiedy nie otrzymał on np. towaru. Istnieją bowiem regulacje, które pozwalają chronić konsumentów i ich prawa. Prawem konsumenta zajmuje się Rzecznik Praw Konsumenta, który rozwiązuje wszystkie spory między kupującym a sprzedającym. Swobodę w dokonywaniu wyboru co do zakupu produktów i usług gwarantuje nam wolny rynek, który ma minimalne regulacje względem przedsiębiorców i kupujących. Rynek taki może szybciej rozwijać się i sprawiać, by powstawały nowe firmy