wynagrodzenie definicja

Wynagrodzenie jest to zapłata za pracę otrzymana od pracodawcy za wykonaną usługę, na którą została spisana określona umowa. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest między pracodawcą, a pracownikiem w zależności od ilości godzin pracy oraz ustalonej stawki za godzinę pracy. Pracownik może otrzymać wynagrodzenie tylko na podstawie umowy, którą określa prawo w danym państwie. W Polsce najbardziej znane umowy to umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz umowa na cały etat. Każda z nich charakteryzuje się zupełnie inną stawką wynagrodzenia. Pracując na etacie otrzymuje się wynagrodzenie brutto określone za cały miesiąc, natomiast zlecenie oraz dzieło posiadają stawki brutto za godzinę. Wynagrodzenie można otrzymać na konto bankowe, jak również w formie gotówki. Różnica między wynagrodzeniem brutto, a netto może wynosić nawet 30 procent i wynika to z opłacanych przez pracodawcę kosztów. Większość z nich to składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne oraz inne koszty pracy. Pracownik w kolejnym roku podatkowym może swoje wynagrodzenie jeszcze raz rozliczyć z Urzędem Skarbowym i tym samym ma możliwość uzyskania zwrotu za nadpłacone zaliczki na podatek dochodowy. Każde wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o pracę wlicza się do lat pracy, a te są potrzebne, by móc obliczyć wysokość emerytury.

 

 


Co to jest wynagrodzenie?

Coraz więcej ludzi zwraca uwagę na to, aby uzyskać godną wypłatę za swoją pracę, dlatego porównują stawki za to samo stanowisko w różnych miastach. Za granicą wynagrodzenie wypłacane jest w walucie obcej, najczęściej w euro. Wypłatę otrzymuje się dopiero w kolejnym miesiącu, po przepracowanym okresie ustalonym z pracodawcą. Od wynagrodzenia pracodawca odlicza stawki za nieprzepracowane godziny, z tytułu choroby lub chwilowej niezdolności do pracy. Natomiast pracownik, który pracował więcej niż ustalone prawnie minimum godzin, ma prawo otrzymać dodatkowe pieniądze za nadgodziny. W pracy etatowej należy tygodniowo przepracować 40 godzin. W pracy, w której obsługa klienta jest bardzo ważna, pracownicy mogą otrzymać premie lub prowizje. Natomiast urzędnicy pracujący w instytucjach państwowych pod koniec roku otrzymują tzw. 13 wynagrodzenie. Jest to dodatek w postaci nagrody pieniężnej, który ma na celu docenienie danego pracownika. Umowa zawsze określa podstawę wynagrodzenia za pracę, natomiast dodatkowe sumy muszą zostać określone osobno razem z wysokością stawki finansowej. Umowa na etat ma dodatkowe wymagania, takie jak wynagrodzenie minimalne. Jest ono ustalone prawnie i pracodawca nie może wypłacić kwoty niższej, natomiast nie ma górnych limitów. Obecnie w Polsce wynagrodzenie minimalne wynosi około 2000 złotych brutto. Im wyższe stanowisko, na którym pracownik pracuje, tym zarabia więcej pieniędzy. Chodzi o zakres obowiązków, odpowiedzialność oraz wdrażanie ciekawych pomysłów. Jest to sowicie wynagradzane, dlatego osoby z branży reklamowej, informatycznej, marketingowej, przedstawiciele handlowi zarabiają o wiele więcej niż stawka minimalna. Specjaliści w danym zawodzie także mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie, nawet w wysokości 5000 złotych brutto. 

 

 


 

Pliki cookies