klient oczekiwania

Klient jest podmiotem dokonującym zakupu danego dobra w celu własnej konsumpcji albo dalszej dystrybucji, klient w momencie zakupu nabywa prawa do własności tego dobra. Klientami nie są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, ale również osoby prawne, a także jednostki administracji publicznej, które dokonują zakupu towarów oraz usług oferowanych na danym rynku. 

 

 

 

 

 

 


Czym różni się klient od konsumenta?

Polskie prawo nie zdefiniowało klienta. W języku potocznym pojęcie to zostało jednak utożsamione z konsumentem. Należy jednak mieć świadomość, że różnica między klientem a konsumentem polega na tym, w jakim celu zostało zakupione dane dobro. Konsument dokonuje zakupu w celu konsumpcji, a także zaspokojenia własnych potrzeb. Z kolei do klientów należy również zaliczyć podmioty, które zakupują dobro do dalszej dystrybucji w celu uzyskania określonych korzyści. Każdy z konsumentów będzie także klientem. 

 


Jak zachowuje się klient na rynku konkurencyjnym?

Celem podmiotów gospodarczych oferujących swoje dobra na rynku konkurencyjnym jest osiągnięcie najlepszych możliwych wyników przez zainteresowanie klientów swoją marką. Kolejnym etapem jest długotrwała współpraca, której rezultatem jest stały przychód. Na rentowność firmy na wysokim poziomie wpływają długotrwałe relacje z wieloma klientami, gwarantują one nie tylko zysk, ale również możliwość przetrwania, przede wszystkim w warunkach dużej konkurencyjności. Wspomniana sytuacja wystąpi nie wystarczy jedynie sama sprzedaż, trzeba także wziąć pod uwagę satysfakcję klienta, na którą składają się jakość obsługi, zadowolenie z przeprowadzonej transakcji, spełnienie przez dobro oczekiwań klientów oraz dodatkowe korzyści wynikające z tytułu zakupienia danego towaru albo usługi (zniżki, gwarancja, programy lojalnościowe, darmowy serwis naprawczy). Klienci nie są świadomi, że przez wzięcie udziału w transakcji kupna-sprzedaży, kształtują popyt na dane dobro, uwarunkowują również jego najbardziej pożądane cechy, a także zmuszają producentów tych dóbr do dostosowania ich do oczekiwań rynku. 

 


Analiza oczekiwań klienta na rynku przez przedsiębiorstwa

Jedną z podstaw marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem jest analiza oczekiwań klientów w stosunku do oferowanych przez nie produktów. Zdecydowanie najbardziej cennym zasobem informacyjnym firmy jest wiedza dotycząca klienta. Można dzięki niej przewidzieć preferencje klienta, a także  odpowiednio dopasować do nich cechy oferowanego produktu. Oczywiście część przedsiębiorstw nie bierze pod uwagę zdania klienta, kieruje się tylko i wyłącznie własnymi przekonaniami oraz pomysłami. Z kolei, gdy klient nie będzie zainteresowany produktem firmy, będzie to traktowane jako przejaw niezrozumienia korzyści, które wynikają z zakupu tego dobra. Analiza oczekiwań klienta może być rozpatrzona na różnych płaszczyznach. Zdecydowanie najważniejszym zawsze będzie praktyczny aspekt wykorzystania wiedzy dotyczącej klienta. Pozwoli to firmie na działania, które umożliwią uzyskanie przewagi na rynku, a także zdobycie i utrzymanie nowych klientów.

 

 


 

Pliki cookies