co to jest branża

Branża jest to przede wszystkim niezależna część określonego systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom systemu w gospodarce. Pojęcia branża jest wykorzystywane w zarządzaniu, ekonomii, prawie, jak i również w innych naukach. Przykładowe branże to metalowa, odzieżowa, mineralna, ekonomiczna, chemiczna. Mają one budowę hierarchiczną. Organizację branżowe oraz firmy tworzą strukturę branżową. Uczestnicy branży to firmy i organizacje branżowe, które tworzone są przez ludzi, zasoby: mineralne, niematerialne, finansowe, technologiczne. Wszystkie te elementy są powiązane ze sobą za pomocą więzi organizacyjnych, czyli tworzą powiązania wewnątrz firmy.

 

 

 

 

 

 

 


Co to jest branża?

Branża oddziałuje na swych uczestników poprzez cechy, które dzielą się na dwie kategorie, są to cechy agregatowe, które mają firmy ale mogą być pomniejszone do poziomu mikroekonomicznego oraz cechy strukturalne, ograniczenia co do wejścia do branży oraz wyjścia z niej przedsiębiorstw. Regulacja to sposób kształtowania się zachowań wszystkich podmiotów należących do poszczególnej branży pod wpływem wypadkowej kombinacji oddziaływań regulatorów. Określa się ją jako dziedzinę gospodarki, produkcji lub handlu, który obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju np. branża spożywcza czy turystyczna. Jako odrębny byt daje się wyodrębnić jako stała całość poprzez odpowiednie akty poznania i sama w sobie zawiera postawę tego wyodrębnienia. Nurty określonych badań branży to nurt normatywny, tworzący instrukcje praktyczne dla branżowej polityki gospodarczej, zachowanie strategiczne, między innymi koncentrujące uwagę na reakcji branży na bodźce z zewnątrz, organizacja oraz badanie modeli oligopolu oraz duopolu. Istnieją branże, w których skład wchodzą także inne takie jak branża produkcyjna, która obejmuje wyroby określonej gałęzi przemysłu np. przemysłu mięsnego, ziemnego, elektrotechnicznego.

 


Wyroby branży.

Zestaw wyrobów danej branży utworzony jest na podstawie jednej wspólnej cechy najczęściej według surowca użytego do produkcji lub przeznaczenia wyrobu. Branża handlowa obejmuje zbiór towarów wzajemnie się uzupełniających w zaspokajaniu określonych potrzeb konsumenta. Branża określana jest jako zbiór przedsiębiorstw, które oferują bardzo podobne produkty, jak i również jako rynek branżowy, kładący nacisk na stronę popytową. Twierdzenie że branża to zespół firm podważa fakt, iż przedsiębiorstwa nie zawsze tworzą i sprzedają takie same towary dla konsumentów na różnych geograficznych rynkach. Towary produkowane na jednym rynku mogą być produkowane przez odmienne branże. 

 


 

Pliki cookies