co to jest norma

Norma to uzgodniony przez wszystkie strony sposób robienia czegoś. Może on dotyczyć wielu różnorodnych sfer życia, może dotyczyć wytwarzania, zarządzania procesami, dostarczania usług. Norma jest dokumentem normatywnym , który stosuje się na zasadzie dobrowolności. Jej treść i zakres jest powszechnie dostępne i zaakceptowane przez stosowną jednostkę normalizacyjną. 

 

 

Norma jest po to, by ustalała: zasady, wytyczne, charakterystyki dla różnego rodzaju działalności i jej wyników. Treść normy jest akceptowana na zasadzie konsensu, a ona sama przeznaczona jest do powszechnego, świadomego i wielokrotnego stosowania. Dana norma jest zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony ponieważ jest dla wszystkich stron korzystna i wprowadza do danej dziedziny kodeks dobrych praktyk oraz zasady optymalnego postępowania. Wszystkie postanowienia danej normy powinny opierać się na:

 

 

 • optymalnych podstawach naukowych
 • danych wyłącznie sprawdzonych pod względem ich słuszności użytkowej, ekonomiczne, technicznej etc. 
 • bazować na aktualnym stanie wiedzy
 • bazować na aktualnym poziomie techniki już osiągniętym lub przewidywanym do osiągnięcia w krótkim czasie
 • być sprawdzalne
 • być możliwe do wdrożenia w życie

 


Cele tworzenia norm

Celem stworzenia danej normy jest ułatwienie wdrożenia i realizacji zadań niezbędnych gospodarczo lub społecznie. Norma ma stanowić pewien wzorzec, odniesienie, optimum w zakresie wszelkich sfer życia, np.:

 • bezpieczeństwa publicznego
 • bezpieczeństwa środowiska
 • bezpieczeństwa mienia
 • bezpieczeństwa zdrowia
 • likwidowania barier, np. w handlu
 • utrwalania osiągnięć technicznych
 • upowszechniania postępu technicznego
 • zwiększenia efektywności gospodarczej
 • tworzenia schematów komunikacji w sporach pomiędzy dostawcą a odbiorcą
 • tworzenia bazy, odniesienia przy zawieraniu umów cywilno prawnych

 


Klasyfikacja norm

Z uwagi na treść danej normy oraz dziedzinę jaką ona opisuje wyodrębnia się następujące normy:

 • norma podstawowaktóra dotyczy szerokiego zakresu jednego z zagadnień bądź uwzględnia wszelkie postanowienia odnoszące jednej danej dziedziny 
 • norma terminologiczna, dotyczy terminów, formułuje definicje i objaśnienia
 • norma badań, określa metody badań 
 • norma wyrobu, określa wymagania, które dany wyrób  powinien spełnić aby zapewnić jego funkcjonalność 
 • norma procesu, charakteryzuje wymagania, dla określonego procesu w celu uzyskania maksymalnej funkcjonalności 
 • norma usługi, określa wymagania z punktu widzenia funkcjonalności 
 • norma interfejsu, formułuje wymagania odnoszące się do kompatybilności wyrobów i systemów
 • norma danych do dostarczenia, obejmuje wykaz właściwości przekazywanych odbiorcy