co to jest faktura

Faktura powszechnie nazywany jest dokument, który służy potwierdzeniu transakcji pomiędzy pośredniczącymi w tej transakcji podmiotami. Dokument ten może zostać wystawiony w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Ta druga forma staje się coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców. Regulacje dotyczące faktur są umieszczone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług. Ustawa to bowiem dokładnie określa stosowanie wszelkich przepisów prawnych dotyczących faktur, jak również obowiązki wystawienia faktury, podmioty uprawnione do jej wystawienia, faktury wystawiane przez nabywającego towary lub usługi od podatnika, elementy faktury, zasady wystawiania faktur i jej terminy, a także kwestię ponownego wystawienia faktury, czy też kwestię zapewnienia autentyczności jej pochodzenia oraz stosowanie faktur elektronicznych. Jeżeli chodzi o fakturę elektroniczną to jest ona traktowana na równi z fakturą tradycyjną. Za jej pomocą można rozliczać się z fiskusem, tak samo jak za pomocą faktury papierowej. Może więc być ona wystawiana w programie Excel, Word, jak również jako komunikat XML oraz PDF. 

 

 


Faktura - definicja.

Dokument ten powinien zawierać takie elementy, jak: datę wystawienia, kolejny numer wystawionej faktury nadany w ramach danej serii, imię i nazwisko podatnika oraz nabywcy towarów i usług, numer NIP podatnika oraz nabywcy towarów i usług, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania danej usługi. Wszelkie te kwestie są istotne, aby uniknąć oszustw finansowych, które są niekorzystne dla gospodarki krajowej. Z kolei faktura, która odnosi się do otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy, bądź wykonania danej usługi musi zawierać takie elementy, jak: informację o otrzymanej kwocie od nabywającego dostawę lub usługę, wyliczoną kwotę podatku według obowiązującego prawnie wzoru, informacje odnoszące się do danego zamówienia ( w tym: ilość zamówionego towaru, ich wartość, jak również stawki i kwoty podatku oraz wartość zamówienia, bądź umowy, która będzie uwzględniała kwotę podatku).

 


Co to jest faktura?

Faktura powinna zostać wystawiona przez podatnika za każdym razem: sprzedaży towarów i usług, a także ich dostawy, jak również w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz danego podmiotu poza terytorium danego kraju. Aczkolwiek faktura może, ale nie musi zostać wystawiona (a zależy to od potrzeby nabywającego) w przypadku, gdy: jest to kwestia sprzedaży dokonywanej przez rolnika zryczałtowanego, jak również dotycząca usług rolniczych, rolnika podlegającego ryczałtowi. 

 


 

 

 

Pliki cookies