iso definicja

ISO jest to skrót od pojęcia ,,Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna". Wyżej wymieniona organizacja zajmuje się standaryzacją różnorodnych dziedzin życia. Standard ten obejmuje międzynarodową gospodarkę, ma on za zadanie ułatwić sprzedaż pomiędzy krajami. ISO zajmuje się szeroko rozumianą jakością. Dotyczy on branży przemysłu budowniczego, elektrycznego, tekstylnego, informatycznego, czy też stoczniowego. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zajmuje się też zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta organizacja pomaga między innymi w ujednoliceniu numeracji butów oraz w numeracji kołnierzyków koszul oraz odzieży. Ułatwia to prowadzenie międzynarodowego a nawet światowego handlu dobrami. ISO oficjalnie działa od 23 lutego 1947 roku, jest to organizacja pozarządowa. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna składa się z kilkuset komitetów technicznych jak i również z grup roboczych. Wspomniane grupy zajmują się przede wszystkim dyskusjami technicznymi. W skład ISO wchodzi również Komitet Główny.

 

 


Co to jest ISO?

Na skład komitetu mają wpływ niektóre członkowskie kraje, gdyż oddają one po jednym głosie. Istotną informacją jest fakt, że członkowie ISO dzieleni są na 3 kategorie. Kategoryzacja następuje bezpośrednio wedle możliwości uczestniczenia w procesach związanych ze standaryzowaniem jakości. Wobec tego, rzeczywiste prawo głosu posiadają tylko i wyłącznie członkowie z kategorii ,,member body". Ta kategoria jest znana również pod hasłem: członek rzeczywisty. Natomiast członkowie z kategorii ,,correspondent member" jak i również członkowie z kategorii ,,subscriber member" posiadają wyłącznie status tak zwanych obserwatorów. Jednak i tak największą część państw członkowskich obejmują te, ze statusem prawa głosu. Na dzisiejszy dzień norm iso jest bardzo dużo, wśród nich można wyróżnić na przykład iso 8601, która tyczy się bezpośrednio zapisu daty oraz czasu. Można również wyróżnić normę iso 18000, która tyczy się bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma iso 3166 tyczy się kodowania państw oraz terytoriów a także podlegających im jednostkom administracyjnym. Działalność organizacji, dofinansowana jest ze składek państw członkowskich. Warto zauważyć, że składki ustalane są zawsze proporcjonalnie do PKB. Oprócz tego, organizacja ma dodatkowe dochody ze sprzedaży różnych norm iso. Kolejną kwestią jest fakt, iż organizacja wydaje stosowne podręczniki oraz poradniki i kompendia wiedzy, które również przynoszą zyski. Podręczniki zawierają informacje, dotyczące aktualnych oraz przyszłych prac organizacji.

 

 


 

Pliki cookies