kaizen definicja

Kaizen ( jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze) to koncepcja ciągłego usprawniania i doskonalenia.

Jako strategia biznesowa polega ona na zaangażowaniu wszystkich pracowników danej organizacji w stałe poszukiwanie pomysłów mających na celu udoskonalenie różnych obszarów organizacji. Ma to na celu zapobieganie powstawania nowych problemów, eliminację bieżących, a także powstawanie innowacyjnych rozwiązań. To nie tylko koncepcja zarządzania, ale także element kultury japońskiej obecny w wielu elementach życia, który odnosi się do ciągłego dążenia do doskonałości.
Kaizen jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwa opiera się na ciągłym poszukiwaniu i wprowadzaniu nawet minimalnych zmian we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz na każdym ze stanowisk pracy. Celem głównym jest tutaj osiąganie sukcesów przy pomocy małych kroków.  Początkowi wprowadzania kaizen w zachodnich przedsiębiorstwach polegają głównie na zmianach w porządku utrzymywanym na miejscu pracy, potem następuje etap nieustających zmian, który ma przynieść ulepszenia w działaniu przedsiębiorstwa.  

 

 


Co to jest Kaizen?


Wdrożenie kaizen polega na uporządkowanym wprowadzeniu następujących systemów:


- Total Quality Managment – Zarządzanie przez jakość
- Just  in time – dostawa na czas
- Total Productive Maintenance – całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn
- Policy Deployment
- system sugestii
- praca w małych grupach


Wdrożenie tego systemu wymagają jednak stworzenia odpowiednich warunków oraz wypracowania sprzyjającej temu kultury organizacji. Pracowników należy przede wszystkim doceniać, zadbać by Ci ciągle się rozwijali oraz mieli poczucie wspólnego celu.  Należy także popierać wskazywanie występujących błędów i odstępstw by móc szybko zidentyfikować słabe strony organizacji. Gdy już pozna się problemy należy podejmować szybkie działania według zaplanowanej strategii mając na uwadze nie tylko znane fakty, ale także opinie pozostałej części pracowników. 
Koncepcja ta może być wykorzystywana w organizacjach o dowolnym typie. Nie wymaga ona ani dużych nakładów finansowych, ani specjalnych przygotowań. Wymagane jest jedynie zaangażowanie zarówno pracowników jak i zarządu organizacji. Ważne są też odpowiednie warunki kształtowania się kultury pracy, która będzie sprzyjać do innowacyjności i motywować do pozytywnych zachowań wśród pracowników. 

W Zachodnim stylu zarządzania najczęstsze przyczyny niepowodzenia tej strategii to ( (Brandolese A. (1994). The problems of total quality, Production Planning & Control ): 
-  silne oczekiwanie osiągnięcia krótkoterminowych wyników
- zbyt wysokie oczekiwania co do charakteru proponowanych zmian
- zbyt wiele projektów mających na celu doskonalenie organizacji prowadzonych w jednym czasie
- ograniczanie zastosowania koncepcji wyłącznie do dziedziny jakości

 

 


 

Pliki cookies