paragon definicja

Paragon jest to oficjalny dokument, który potwierdza transakcję sprzedażową.

Wyżej wymieniony dokument wystawiany jest za dokonanie zakupu bądź za wykonanie usługi. Wspomniany dokument wystawiany jest zawsze przez sprzedawców. W celu wystawienia paragonu fiskalnego, dany lokal musi być wyposażony w kasę fiskalną. Prawo polskie mówi o tym, że paragon obowiązkowo musi być wystawiany przez sprzedawców handlu i usług. Paragon ten musi być również od razu wręczany klientowi, tuż po wydrukowaniu. Warto wiedzieć, iż paragon fiskalny musi zawierać następujące informacje: imię oraz nazwisko bądź też nazwę podatnika, adres podatnika. W sytuacji, jeśli dana sprzedaż prowadzona jest w różnych miejscach, wówczas podatnik na paragonie musi umieścić adres siedziby firmy. To pole nie może pozostać puste. Następnie, na każdym paragonie fiskalnym musi znaleźć się również numer identyfikacji podatkowej podatnika, jest to tak zwany ,,NIP".

 

 

 


Co to jest paragon?

Paragon fiskalny musi również zawierać numer wydruku oraz datę i czas prowadzonej transakcji, godziny podawane są z dokładnością do każdej minuty. Oczywiście na paragonie fiskalnym nie może zabraknąć informacji dotyczącej nazwy towaru i nazwy usługi. Wartość sprzedaży, ilość sprzedanego towaru, cena - są to kolejne czynniki, które obowiązkowo muszą być na paragonie. Kwota podatku również podana jest na tym dokumencie. W przypadku firm, posiadających więcej niż jedną kasę, na wspomnianym dokumencie znajduje się również numer kasy, na przykład 1,2,3 oraz znajduje się informacja dotycząca kasjera. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mówi również o tym, że wysokość znaków na paragonie musi być równa lub większa 2,50 milimetrów. Natomiast taśma paragonowa musi być równa bądź większa niż 28 milimetrów. Jako paragon określa się także, w wolnym języku potocznym, potwierdzenie dokonania transakcji bankowej. Jest to tak zwany wydruk salda konta i jest on drukowany na papierze rolki. W ramach ciekawostki warto wiedzieć, że słowo ,,paragon" najprawdopodobniej pochodzi od wiedeńskiej drukarni, która nosiła nazwę ,,Paragon". Owa znana, wiedeńska drukarnia, już w 1910 roku, jako pierwsza zaczęła zajmować się produkcją paragonów na dużą skalę. W owym czasie, paragony były wypełniane przez sprzedawców, nie były one drukowane przez drukarki fiskalne, tak jak ma to miejsce teraz. Natomiast wówczas paragony zawierały znacznie mniej szczegółowych informacji, nie było informacji o podatku VAT, o numerze kasy ani o numerze identyfikacji podatkowej.

 

 


 

Pliki cookies