Logistyka - definicja

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontroli sprawnego przepływu materiałów i surowców.

Działania logistyczne mogą obejmować obsługę klienta, przepływ informacji, kontrolowanie stanu zapasów, realizację zamówień, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami oraz transport i składowanie. Pojęcie to początkowo było kojarzone z wojskiem i pojawiało się ono jako jeden z elementów prowadzenia walki już w X wieku. Właśnie z logistyki wojskowej wywodzi się także koncepcja logistyki biznesowej, którą zainteresowano się w latach 50tych  XX wieku, gdy odkryto nowe możliwości oszczędzania w zakresie dystrybucji. 

 

 

 

 

 

 


Co to jest logistyka?

Uproszczoną definicję logistyki przedstawia reguła 7W (ang. 7R):


1) Właściwy produkt
2) Właściwa ilość
3) Właściwy stan
4) Właściwe miejsce
5) Właściwy czas
6) Właściwy klient
7) Właściwa cena

Wyróżniamy także dwa różne typy podejścia logistycznego.

  • Podejście klasyczne to patrzenie na interesy poszczególnych elementów procesu osobno.
  • Podejście integracyjne ( inaczej całościowe) to patrzenie na części procesu poprzez pryzmat całości.

Samą logistykę można także dzielić na poddziedziny ze względu na dwa kryteria.


Pierwszy podział rozróżnia rodzaje logistyki kierując się zasięgiem ich oddziaływania.
Wyróżnia się tutaj:


- logistykę wewnętrzną – inaczej transport wewnętrzny do którego wykorzystuje się taśmy transportowe czy wózki widłowe.
- mikrologistykę – procesy zachodzące w obrębie pojedynczego przedsiębiorstwa
- mezologistykę – procesy dotyczące pojedynczego działu gospodarki
- makrologistykę – procesy dotyczące całej gospodarki krajowej
- eurologistykę – procesy obejmujące kontynent europejski
- logistykę globalną – jej procesy obejmują cały świat
Według drugiego podziału logistykę dzieli się ze względu na obszar zainteresowań. Podział ten prezentuje się następująco: 
- logistyka zaopatrzenia – dotyczy spraw związanych z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa
- logistyka produkcji – obejmuje sprawy związane z produkcją m.in. planowanie, sterowanie przebiegiem, synchronizację 
- logistyka dystrybucji – obejmuję zagadnienia związane z polityką dystrybucyjną
- logistyka transportu – dotyczy koncepcji i narzędzi potrzebnych przy transporcie ludzi, materiałów i maszyn
- logistyka odzysku – dotyczy planowania, kontroli i implementacji przepływu dóbr materialnych od miejsca konsumpcji do miejsca pochodzenia w celu odzyskania wartości lub prawidłowego gospodarowania. 
- logistyka miejska – dotyczy systemów logistycznych zajmujących się na terenach miejskich. Odpowiada za działalność wszystkich uczestników działających na terenie miasta w celu obniżenia globalnych kosztów oraz zwiększenia zadowolenia klientów
- e-logistyka – dotyczy aspektów wykorzystania systemów informatycznych oraz Internetu w celu współpracy i integracji systemu dostaw.

 


 

 

Pliki cookies