Co to jest CIT

Podatki to nieodłączna część życia każdego obywatela kraju. Płacenie ich jest wręcz jednym z głównych obowiązków polskiego obywatela.

Czasami jednak można dojść do wniosku, że podatków jest tak wiele, że może nawet nie wiemy o ich istnieniu. W podstawach przedsiębiorczości, które każdy obywatel powinien w jakimś stopniu przyswoić, jest ukryte kilka nazw takich opłat, ale także o wiele innych cennych informacji, które są praktyczne i być może przydadzą nam się w życiu. Jednym z takich zagadnień jest opłata zwana CIT. Czym ona jest, kogo obowiązuje i najnowsze aktualności na jego temat znajdziesz poniżej.

 

 

 


Co to ten CIT ?

CIT, czyli podatek dochodowych od osób prawnych swoją krótką nazwę wzięła od angielskich słów „Corporate Income Tax". Krótko mówiąc, jest to podatek, który płacą osoby prawne.

 

Ale kim jest ta osoba prawna ?

Osobą prawną nazywamy grupę ludzi wraz ze środkami materialnymi, które wykonują określone zadania. Może być to trochę nie zrozumiałe, ale na pewno wiecie, o co chodzi. Osobą prywatną są na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego, różnorodne, związki takie jak Polski Związek Piłki Nożnej, a nawet instytucje, w których załatwiamy swoje sprawy- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz wiele więcej.

 

Kiedy został wprowadzony ?

Podatek, o którym mowa, został wprowadzony 31.01.1989 r. Była to jedna z wielu zmian w okresie tak zwanej transformacji rynkowej, które przyczyniły się do wyglądu i funkcjonowania gospodarki w dzisiejszych czasach. Poza CIT-em wpływ na rozwój gospodarki po czasach gdy ZSRR centralne sterowało polską gospodarką, przyczyniły się takie wydarzenia jak wprowadzenie VAT, PIT, planu Balcerowicza, który stał się podstawą późniejszego rynku, czy choćby wejście Polski do Unii Europejskiej. CIT był więc jedną z najważniejszych reform tamtych czasów.

 

Wyjątki poza regułą.

Podatek dochodowych od osób prawnych dotyczy wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na dochody, jednak są instytucje zwolnione z tego podatku. Są to między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń społecznych oraz inne zrzeszenia, które są objęte oddzielnymi ustawami prawnymi.

 

Ile wynosi podatek CIT?

Obecnie stawka wynosi 19%. Jednak są stawki niższe, które obowiązują małe spółki. Jednak sejm przyjął nowelę ustaw podatkowych, w której jest mowa o 9% CIT dla owych małych przedsiębiorstw. Teraz ustawa trafiła do senatu, gdzie tam zapadnie decyzja o akceptacji ustaw.

 

CIT jest podatkiem, który cały czas będzie ulegał zmianom. Jednak zmiany będą jak najbardziej przychylne dla spółek dużych, jak i małych.